Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRavna, Øyvind
dc.date.accessioned2020-06-17T08:44:39Z
dc.date.available2020-06-17T08:44:39Z
dc.date.issued2020-06-12
dc.description.abstractDen tidligere umatrikulerte grunnen i Finnmark har lenge vært betraktet som statens eiendom, noe Samerettsutvalgets rettsgruppe stadfestet i 1993 og som senere er lagt til grunn av Høyeste-rett i Stjernøya- og Nesseby-dommen i hhv. 2016 og 2018. Denne eiendomsretten var tydeliggjort i en resolusjon fra 1775, som angivelig åpnet for utvisning av jord til oppsittere i Finnmark. I dette arbeidet synliggjøres det at resolusjonen initierte utskifting av jordfellesskap – framfor utvisning av statens jord. Dette viser også at bygde- eller siidajorda; engslettene og den nære utmarka, lå i jordsameie og ikke var statlig eiendom. Statens tidligere eiendomsrett til den umatrikulerte grunnen har dannet et grunnlag for Finnmarkseiendommens rett i dag, noe som betyr at artikkelen har betydelig aktualitet for den pågående rettskartleggingen i Finnmark.en_US
dc.description.abstractThe previously unregistered /unceded land in Finnmark has long been regarded as state property, something the Sámi Right Committee's legal group confirmed in 1993, and which later was a basis for the Norwegian Supreme Court’s decisions in the Stjernøya and the Nesseby case, respectively in 2016 and 2018. Historically, this property right was presumably made clear in a resolution of 1775, which allegedly opened for the transferring of land from the State or the Crown to tenants and settlers in Finnmark. In this work it is shown that the resolution was initiating dissolution of co-owned land - rather than transferring state property to tenants. This shows that the rural areas or the siida land; the meadows and the nearby outlands, were common property and not state lands. The state's previous ownership of the unregistered/unceded land has formed the basis for the Finnmark Estate’s ownership rights today, which means that the article has considerable relevance for the ongoing judicial mapping in Finnmark.en_US
dc.identifier.citationRavna Ø. Den tidligere umatrikulerte grunnen i Finnmark: Jordfellesskap fremfor statlig eiendom?. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 2020;133(2-3):219-263en_US
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 1815726
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/issn.1504-3096- 2020-02-03-03
dc.identifier.issn0040-7143
dc.identifier.issn1504-3096
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/18578
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.relation.journalTidsskrift for Rettsvitenskap
dc.relation.urihttps://www.idunn.no/tfr/2020/02-03/den_tidligere_umatrikulerte_grunnen_i_finnmark_jordfelless
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2020 The Author(s)en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340en_US
dc.subjectVDP::Social sciences: 200::Law: 340en_US
dc.subjectFinnmarkseiendommen / Finnmark estateen_US
dc.subjectFinnmarksloven / The Finnmark Acten_US
dc.subjectSamerett / Sami lawen_US
dc.subjectUrfolksrettigheter / Indigenous rightsen_US
dc.title.alternativeThe previously unregistered land in Finnmark: Common Land instead of State Property?en_US
dc.titleDen tidligere umatrikulerte grunnen i Finnmark: Jordfellesskap fremfor statlig eiendom?en_US
dc.type.versionacceptedVersionen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typeTidsskriftartikkelen_US
dc.typePeer revieweden_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel