Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMorseth, Bente
dc.contributor.authorHermansen, Rune
dc.date.accessioned2020-06-18T11:20:56Z
dc.date.available2020-06-18T11:20:56Z
dc.date.issued2020-07-02
dc.description.abstractPå verdensbasis er hjerte-og karsykdommer en av hovedårsakene til for tidlig død, og fokus på forebyggende tiltak er viktig. Selv om de positive helseeffektene av fysisk aktivitet er godt dokumentert, er det mangelfull kunnskap om sammenhengen mellom fysisk aktivitet, risikofaktorer for hjerte-og karsykdom og død hos urfolk, som eksempelvis samer, som lever under krevende klimatiske forhold i den arktiske delen av Norge. Formålet med avhandlingen var å tilføre ny kunnskap om fysisk aktivitetsnivå og rapportering av fysisk aktivitet i etniske grupper i Finnmark, samt økt kunnskap om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og risikofaktorer for hjerte-og karsykdom, og mellom fysisk aktivitet i jobb og fritid, hvilepuls og dødelighet blant samer og ikke-samer. Avhandlingen bygger på Finnmarksundersøkelsen 3 (1987 – 1988) og SAMINOR 1 (2003 – 2004). Hovedfunnet i artikkel I, som var en tverrsnittsstudie, var at samiske menn og kvinner var mer fysisk aktive i jobb, som bidro til at de totalt sett hadde en høyere fysisk aktivitetsscore enn norske studiedeltakere. Studien indikerte videre at reindriftsutøvere og bønder i begge etniske grupper ikke skilte klart mellom jobb og fritid. Artikkel II viste liten effekt av endringer av fysisk aktivitet på risikofaktorer for hjerte-og karsykdommer etter 16 års oppfølging. Denne sammenhengen var lik hos samer og ikke-samer. I den siste artikkelen (artikkel III), som var en prospektiv oppfølgingsstudie over 26 år, fant vi en lineær og invers sammenheng mellom fritidsaktivitet og totaldød, men ikke for hjerte-og kardødelighet. Det var en U-formet relasjon mellom fysisk aktivitet i jobb og hjerte-og kar og totaldødelighet. Sammenhengene var de samme i de to etniske gruppene. Funnene er av betydning for tiltak rettet mot fysisk aktivitet både blant urfolk og befolkningen for øvrig. Videre kan funnene være av særlig interesse for grupper av befolkningen hvor fysisk aktivitet i jobb i større grad er knyttet opp mot deres livsstil.en_US
dc.description.doctoraltypeph.d.en_US
dc.description.popularabstractThe aim of the thesis was to provide new insight into physical activity (PA), cardiovascular disease (CVD) risk factors, and mortality in relation to ethnicity in the Arctic of Norway. The thesis builds on two population-based studies: The Finnmark Study 3 in 1987-1988 and SAMINOR 1 in 2003-2004. Paper I is a cross-sectional study. Paper II and III are longitudinal studies with 16 and 26 years of follow-up, respectively. In paper I, the Sámi were more physically active at work and had a higher total PA score than Norwegians. In paper II, we found only small effects of changes in leisure time physical PA (LTPA) on CVD risk factors. In paper III, higher levels of LTPA were associated with a decrease in all-cause mortality. Participants with sedentary or heavy manual work had higher mortality than those in the walking and lifting group. Both ethnic groups responded similar to PA. The findings may be of interest for an ethnic diverse population with a lifestyle closely interwoven with PA.en_US
dc.identifier.isbn978-82-7589-676-4
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/18599
dc.language.isoengen_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.relation.haspart<p>Paper I: Hermansen, R., Njølstad, I. & Fønnebø, V. (2002). Physical activity according to ethnic origin in Finnmark County, Norway. The Finnmark study. <i>International Journal of Circumpolar Health, 61</i>(3), 189-200. Also available at <a href=https://doi.org/10.3402/ijch.v61i3.17452> https://doi.org/10.3402/ijch.v61i3.17452</a>. <p>Paper II: Hermansen, R., Broderstad, A.R., Jacobsen, B.K., Mähönen, M., Wilsgaard, T. & Morseth, B. (2018). The impact of changes in leisure time physical activity on changes in cardiovascular risk factors: results from The Finnmark 3 study and SAMINOR 1, 1987-2003. <i>International Journal of Circumpolar Health, 77</i>(1), 1459145. Also available at <a href=https://doi.org/10.1080/22423982.2018.1459145> https://doi.org/10.1080/22423982.2018.1459145</a>. <p>Paper III: Hermansen, R., Jacobsen, B.K., Løchen, M.L. & Morseth, B. (2019). Leisure Time and Occupational Physical Activity, Resting heart rate, and Mortality in the Arctic region of Norway. The Finnmark Study. <i>European Journal of Preventive Cardiology, 26</i>(15), 1636-1644. Also available at <a href=https://doi.org/10.1177%2F2047487319848205> https://doi.org/10.1177%2F2047487319848205</a>.en_US
dc.relation.isbasedonSAMINOR I. Registreringsnr: 2002/1525-2en_US
dc.relation.isbasedonLandsomfattende helseundersøkelser (Finnmarksus): Ref: FHI 09/2570-31 og 35en_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2020 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOKTOR-003
dc.subjectHelsefag: 800en_US
dc.titlePhysical activity, cardiovascular risk factors, and mortality in ethnic groups in the Arctic region of Norway Results from two population-based studies: The Finnmark 3 study 1987-1988 and SAMINOR 1 2003-2004en_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.typeDoktorgradsavhandlingen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel