Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSandøy, Helge
dc.contributor.authorConzett, Philipp
dc.contributor.authorKristoffersen, Gjert
dc.contributor.authorNesse, Agnete
dc.date.accessioned2020-06-24T11:38:13Z
dc.date.available2020-06-24T11:38:13Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractDenne artikkelen er svar på omtalen Sverre Stausland Johnsen hadde av boka Mønster (NSH I) i NLT 1-2019. Redaktørane og forfattarane noterer seg nokre feil som Johnsen påviser, men omtalen inneheld mange galne påstandar, og Johnsen misforstår teksten i NSH I. Det etymologiske synet hans på ‘norsk’ og ‘ikkje-norsk’ blir nedanfor avvist som ufruktbart viss målet er å forstå eigenskapar ved språk og kreftene i språkendringsprosessane, for språket fungerer synkront. I svaret blir òg refleksjonane Johnsen har om årsakene til språkendring, imøtegått; læresetningane hans er for enkle til å kunne gjere greie for dei mange mønstera i resultata frå empiriske granskingar. Prinsippet om enkelheit kan ikkje overstyre eit prinsipp om at påstandar og teoriar skal vere sannsynlege. Kritikken han fører fram i diskusjonen om språkhaldningar, overser skiljet mellom bevisste og underbevisste haldningar, som er både sentralt i sosiolingvistikken og ein føresetnad for drøftinga i NSH I.en_US
dc.description.abstractThis is an answer to Sverre Stausland Johnsen’s review article in <i>NLT</i> 1-2019 which is a discussion of NSH I (<i>Mønster</i>), the first volume of the four volume <i>Norsk språkhistorie</i> (Norwegian language history). The editors and the authors thank Johnsen for having pointed out some mistakes in the volume. However, his review contains a considerable number of misreadings and poorly founded claims. At the outset, we regard his etymological approach to the concepts of Norwegian and not-Norwegian as unproductive and severely outdated. Today, the goal of any history of a language must be to gain insight into how language works synchronically at any historical stage and into <i>all</i> the driving forces behind the changes that has led to its present state. We also argue that Johnsen’s alternative explanations (he calls them ‘doctrines’) are too shallow to be able to account for the many patterns of changes demonstrated in empirical research. His principle of simplicity (i.e. Occam’s razor’s principle) cannot overrule the much more fundamental principle that theories and assertions must be plausible and be able to account for all relevant observations. His criticism levelled against our discussion of language attitudes demonstrates that he ignores – without arguing against it – the distinction between conscious and subconscious attitudes, which is central in sociolinguistics and a prerequisite for the reasoning in NSH I.en_US
dc.descriptionSource at <a href=http://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1794>http://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1794</a>.en_US
dc.identifier.citationSandøy HS, Conzett Ph, Kristoffersen G, Nesse A. Merknadar til bokmeldinga av Mønster (NSH I). NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 2020;38:93-131en_US
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 1815417
dc.identifier.issn0800-3076
dc.identifier.issn2387-6719
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/18651
dc.language.isonnoen_US
dc.publisherNovus Forlagen_US
dc.relation.journalNLT - Norsk lingvistisk tidsskrift
dc.relation.urihttp://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1794
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2020 The Author(s)en_US
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010::Nordiske språk: 018en_US
dc.subjectVDP::Humanities: 000::Linguistics: 010::Nordic languages: 018en_US
dc.subjectNorsk språk / Norwegianen_US
dc.subjectSpråkhistorie / Language changeen_US
dc.titleMerknadar til bokmeldinga av Mønster (NSH I)en_US
dc.type.versionpublishedVersionen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typeTidsskriftartikkelen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel