Show simple item record

dc.contributor.advisorSpangen, Marte
dc.contributor.authorKrokmyrdal, Tor-Ketil
dc.date.accessioned2020-06-29T13:40:52Z
dc.date.available2020-06-29T13:40:52Z
dc.date.issued2020-06-02
dc.description.abstractHovedspørsmålet for denne undersøkelsen har vært om det har foregått vareutveksling på Sandtorg i Harstad kommune, Troms fylke, i jernalder og/eller middelalder. Allerede fra begynnelsen av 1900-tallet påpekte forskere at stedsnavnet Sandtorg måtte bety at det har vært et torg her i tidligere tider. Sandtorg har dessuten en ideell beliggenhet for en slik funksjon, men det har ikke fantes registrerte faste kulturminner eller andre funn som tydet på dette var riktig. I 2014 og 2015 ble det søkt med metallsøker på gården og funn av hakkesølv, vektlodd, mynter og smykker indikerte at det kunne være hold i hypotesen om tidlig vareutveksling på Sandtorg. Denne oppgaven har hatt som mål å fastslå om dette stemmer, og i så fall når en slik aktivitet på Sandtorg begynte, gjennom flere ulike tilnærminger. Importere objekter, sølv, vektlodd med mere viser seg å ha større utbredelse i graver og som løsfunn jo nærmere man kommer dokumenterte markedsplasser. Det ble derfor gjennomført en spredningsanalyse av funn i distriktet rundt Sandtorg. Resultatet tilsvarer det man kan forvente rundt et vareutvekslingssted. Det ble gjennomført en todelt feltundersøkelse, der undersøkelsesområdet ble systematisk gjennomsøkt med metallsøker. Alle funn, inkludert metallavfall, ble samlet inn. XRF-analyser viser at metallavfallet har en renhet som tilsvarer funn fra kjente vikingtids markedsplasser. Det ble også tatt jordprøver for å forstå tilkomst og utbredelse av et observert kulturlag/svartjordslag. Dette viste seg å være langt større en tidligere antatt, noe som tolkes som resultat av markedsaktivitet. Totalt 125 funn fra folkevandringstid til og med middelalderen er inkludert i analysene. Funnene fra folkevandringstid og merovingertid består av noen få høystatusfunn som ikke kan settes i forbindelse med vareutveksling eller metallbearbeidelse. Imidlertid viser funn av hakkesølv, vektlodd, smykker og metallavfall fra vikingtid at vareutveksling og metallhåndverk starter opp i perioden mellom år 800 og 900 e.Kr., trolig før år 850 e.Kr. Maktforhold i regionen diskuteres og det antas at høvdingen på gården Sand på andre siden av Tjeldsund har hatt kontroll med den tidlige vareutvekslingen. Vareutveksling synes å fortsette gjennom middelalderen og frem til den er dokumentert skriftlig på 1500-tallet. Fra 1500-tallet var det handel på stedet frem til slutten av 1950-tallet. Funnene indikerer smieaktivitet nede ved vikingtids strandnivå, noe som kanskje kan ha sammenheng med reparasjoner og/eller bygging av sjøfartøy på stedet. Det blir også foreslått at Sandtorg kan ha hatt en sælehusfunksjon. Dette kan bety at Sandtorg har vært et viktig knutepunkt med stor aktivitet i jernalder og middelalder, også i nasjonal målestokk.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/18682
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2020 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)en_US
dc.subject.courseIDARK-3900
dc.subjectArkeologien_US
dc.subjectVDP::Humanities: 000::Archeology: 090::Nordic archeology: 091en_US
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Arkeologi: 090::Nordisk arkeologi: 091en_US
dc.titleVareutveksling gjennom 1100 år? Arkeologisk undersøkelse av mulig vareutveksling i jernalder og middelalder på Sandtorg, Harstad kommune.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)