Show simple item record

dc.contributor.advisorFulsås, Narve
dc.contributor.authorKolnes, Fredrik Wold
dc.date.accessioned2020-07-08T14:32:21Z
dc.date.available2020-07-08T14:32:21Z
dc.date.issued2020-06-01
dc.description.abstractDenne masteroppgaven handler om de historiske røttene til våre moderne folkebiblioteker. Tidsskriftet Kringsjaa under redaktør Hans Tambs Lyche har lenge blitt sett på som en sentral aktør i bibliotekhistorien vår fordi det introduserte nye idéer om bibliotekvirksomhet til sine norske lesere på slutten av 1800-tallet. Etter å ha gjennomført den første systematiske studien av tidsskriftet i en bibliotekhistorisk sammenheng både utdyper og utfordrer denne avhandlingen flere aspekter ved de tradisjonelle fremstillingene. Med utgangspunkt i digitaliserte utgaver av tidsskriftet, har alt bibliotekstoffet i Hans Tambs Lyches redaktørperiode (1893–1898) blitt kartlagt og undersøkt fra flere vinkler. Dette arbeidet har blitt utført ved hjelp av både tradisjonelle historiefaglige metoder og teknikker hentet fra feltet digital humaniora. I praksis vil det si at de rundt 10000 sidene med kildemateriale først ble fjernlest ved hjelp av et nøye gjennomtenkt digitalt søk, og deretter ble søkeresultatene undersøkt grundig ved manuell nærlesing. Resultatet fra den første fasen av undersøkelsen var at 52 tekster ble kategorisert som bibliotekstoff. En kvantitativ analyse av disse viste at omtaler av bibliotekvirksomhet kun utgjorde 1,19% av sideomfanget i tidsskriftet, og at tidligere beskrivelser av dette som et sentralt tema i Kringsjaa dermed var feil. Ved å undersøke de fire forskjellige sjangrene de 52 tekstene representerte ble det konstatert at det kun var det redaksjonelle stoffet det var mulig å si at Hans Tambs Lyche var forfatteren av. De resterende tre sjangrene – artikler, meddelelser og notiser – hadde et så sammensatt opphav at de måtte forstås som kollektivt produserte tekster. Noen hadde for eksempel blitt behandlet av to forskjellige tidsskriftredaksjoner før de kom til redaksjonen i Kringsjaa og ble oversatt, forkortet, popularisert og eventuelt kommentert der. En innholdsanalyse av bibliotekstoffet viste til slutt at den såkalte amerikanske bibliotekbevegelsen var et overordnet tema i bibliotekstoffet, men at det var noen utvalgte undertemaer fra dette som ble behandlet mer inngående. Tekstene var både deskriptive og preskriptive i den forstand at noen av dem kun ga beskrivelser av bibliotekvirksomhet, mens andre oppfordret til spesifikke bibliotektiltak i Norge. Argumentasjonen som ble benyttet for å styrke bibliotekvesenet baserte seg i hovedsak på en mål/middel-rasjonalitet som satte folkebiblioteker inn i en større samfunnsmessig sammenheng. Både biblioteker, bøker og lesing ble sett på som kraftfulle virkemidler i kampen for et mer opplyst og demokratisk samfunn som skulle gi hele befolkningen et bedre og rikere liv.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/18784
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2020 The Author(s)
dc.subject.courseIDHIS-3900
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Historie: 070::Moderne historie (etter 1800): 083en_US
dc.subjectVDP::Humanities: 000::History: 070::Modern history (after 1800): 083en_US
dc.subjectbibliotekhistorieen_US
dc.subjectbiblioteken_US
dc.subjectfolkebiblioteken_US
dc.subjectbibliotekaktivismeen_US
dc.subjectbibliotekideologien_US
dc.subjectbibliotekvesenen_US
dc.subjectKringsjaaen_US
dc.subjecttidsskriften_US
dc.subjecttidsskriftstudieren_US
dc.subjectbokhistorieen_US
dc.subjectlesehistorieen_US
dc.subjectlesingen_US
dc.subjectboklesingen_US
dc.subjectHans Tambs Lycheen_US
dc.subjectDeichmanske biblioteken_US
dc.subject1890-åreneen_US
dc.subject1800-talleten_US
dc.subjectdigital humanioraen_US
dc.subjectfjernlesingen_US
dc.subjectbibliotekutviklingen_US
dc.subjectdemokratiutviklingen_US
dc.subjectsamfunnsutviklingen_US
dc.subjectbibliotekargumentasjonen_US
dc.titleTidsskriftet Kringsjaa og det moderne folkebiblioteket. Bibliotekstoffet i Hans Tambs Lyches redaktørperiode 1893–1898en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record