Now showing items 21-40 of 248

  • Clinical audit of structured pharmaceutical care plans recorded within a hospital pharmaceutical care service 

   Husabø, Kari Jansdotter (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05)
   Background: Pharmaceutical care is delivered in various ways and settings. There is a need for ways of describing the care delivered to be able to compare the care delivered in different settings. Aim and objectives: The aim of the project was to compare the prescribing activity and delivery of pharmaceutical care in two clinical settings. In order to quantitatively compare the pharmaceutical ...
  • Clinical audit of pharmaceutical care recorded within a hospital pharmacy electronic prescribing system and the development of a structured pharmaceutical care plan 

   Husteli, Reidun Os (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05)
   Abstract Background There is a need for a common way of documenting and planning pharmaceutical care within the electronic prescribing system used at Ayr hospital. Aims and objectives Conduct a contents analysis of care issues in a formal survey of the care plans in order to categorise the issues, and propose a starting point for an electronic care plan template. Methods Documentation ...
  • Effect of 8,9-epoxy eicosapentaenoic acid on human breast cancer cell line MDA-MB-231 

   Austreid, Ingunn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05)
   Studies have shown that fatty acids from fish and fish oils, like eicosapentaenoic acid (EPA) and docosapentaenoic acid (DHA) may have a beneficial role in cancer by inhibiting proliferation or inducing apoptosis of the cancer cells. Several mechanisms involving different metabolites (eicosanoids) of the fatty acids have been suggested for the anti-cancer actions, but the detailed effects are still ...
  • Effect of 8, 9-epoxy eicosapentaenoic acid on the growth of MCF-7 cells 

   Dahlheim, Anne-Helene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05)
   ABSTRACT Epidemiologic studies have indicated that n-3 polyunsaturated fatty acids (PUFAs) supplementation may reduce the incidence of breast cancer, also in vivo and in vitro studies have shown that n-3 PUFAs have an inhibitory effect on breast cancer cells. One important n-3 PUFA are eiocosapentaenoic acid (EPA), which are metabolized to five regioisomeric epoxyeicosatetraenoic acids (epoxy-EPAs) ...
  • Antibiotikaforbruk til barn ved Rikshospitalet : målemetoder og analyse av forbruk i klinisk praksis 

   Larsen, Christina Helene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05)
   Bakgrunn: Ved Rikshospitalet har man fulgt forbruket av antibiotika nøye i en årrekke ved å benytte data fra sykehusapotekets legemiddelleveranser, som er basert på måleenheten definerte døgndoser (DDD). Bakgrunnen for dette prosjektet var et ønske fra Avdeling for sykehushygiene om å undersøke forbruket hos barn nærmere, da det er flere årsaker til at DDD ikke er en passende måleenhet for denne ...
  • Evaluation of cassette analysis in pharmacokinetic studies 

   Kvalvågnæs, Kristine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-20)
   In Drug Discovery the first pharmacokinetic in vivo study of new compounds is of great importance to provide an initial assessment of the drug pharmacokinetik (PK) parameters. Data from these studies is used to optimize the PK properties of the chemical series and to calculate the initial doses in further in vivo studies. Because of the everexisting demand to increase throughput in Drug Discovery, ...
  • Har bakterieidentifikasjon og resistensbestemmelse innvirkning på valg av antibiotikaregime ved bakteriemi? : en studie gjort ved Universitetssykehuset i Nord- Norge 

   Bruvoll, Tina Mari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-20)
   Bakgrunn: Antibiotikaresistens er i dag blitt et signifikant problem på grunn av vårt misbruk – både overforbruk, underforbruk, feilbruk, manglende compliance, inadekvat dosering og ikke minst en likegyldighet til bruk. For alvorlige infeksjonssykdommer som sepsis kan dette gi dramatiske konsekvenser, da man er avhengig av effektive terapimidler da sykdommen er forbundet med høy morbiditet og ...
  • Bruk av opioidanalgetika hos personer som ikke har kreft : prospektiv studie basert på data fra Reseptregisteret 2004- 2006. 

   Moroz, Anna (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-20)
   Bakgrunn: Forekomst av bruk av opioidanalgetika er høy og ser ut til å være økende. Bruk av opioider ved behandling av ikke- kreftrelaterte smerter er omdiskutert. Kunnskap om bruk av opioider i Norge har til nå hovedsaklig vært basert på salgsstatistikk fra grossister til apotek. Ved bruk av Reseptregisteret (NorPD) har man mulighet til å beskrive bruk av opioider på individnivå. Formål: Studere ...
  • Acquisition of foreign DNA by natural transformation in Acinetobacter baylyi: quantitative estimates and molecular characterization of the introgression process 

   Willumsen, Sigrid Serine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-20)
   Very little is known about introgression in bacteria. Introgression is the process where the genes of one species infiltrate the gene pool of another organism by subsequent backcross transformations of a hybrid with one of its parents. After the initial acquisition of foreign DNA, DNA from the newly made transformants is used as donor DNA in backcross transformations with the recipient. DNA is ...
  • Antibiotikaprofylakse ved kirurgi : kartlegging og analyseverktøy 

   Karlsen, Sølvi Merete (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-20)
   Bakgrunnen for oppgaven er økt oppmerksomhet rundt riktig antibiotikabruk. Antibiotika har i snart 30 år blitt brukt som profylakse i forbindelse med kirurgiske inngrep for å redusere morbiditet og mortalitet forårsaket av postoperative infeksjoner. Thoraxkirurgisk avdeling på Rikshospitalet fikk i februar 2007 nye retningslinjer for bruk av antibiotikaprofylakse ved kirurgiske inngrep. Formål Hensikten ...
  • The Development of a pharmaceutical care plan in the Scottish mental health service 

   Skarsaune, Mona (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-06)
   Abstract Background Pharmaceutical care planning is increasingly seen as the most effective manner by which to deliver pharmaceutical care services to the patient. The role of the pharmacist, both specialist and generalist, is paramount, as much of the treatment in Mental Health is dependent on the effective management of the patients medication(1). Consequently, there is a need for standardised ...
  • An evaluation of pharmaceutical care delivery to patients with diabetes and development of standardised assessment tools 

   Lian, Ingrid (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-06)
   Background Diabetes is a rapidly and serious health problem in Scotland. This chronic condition is associated with serious long-term complications, including higher risk of heart disease and stroke. Aggressive treatment of hypertension and hyperlipideamia can result in a substantial reduction in cardiovascular events in patients with diabetes 1. Consequently pharmacist-led diabetes cardiovascular ...
  • Pasientsamtaler om legemiddelbruk i rehabiliteringsinstitusjon i Trondheim kommune 

   Gjerde, Anne Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-06-06)
   Masteroppgaven er en del av prosjektet ” Legemiddelgjennomgang ved utskriving fra St. Olavs hospital til sykehjem i Trondheim kommune”. Som har som mål å vinne praktisk kunnskap om og erfaring med en integrert intervensjon for legemiddelgjennomgang, overføring av legemiddelinformasjon og opplæring i legemiddelbruk for eldre pasienter som skrives ut fra St. Olavs hospital til sykehjem i Trondheim ...
  • Samtidig bruk av warfarin og smertestillende legemidler 

   Pettersen, Merethe Harjo (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-06-06)
   Sammendrag Bakgrunn På grunn av sitt smale terapeutiske vindu har warfarin et stort interaksjonspotensiale med både mat og andre legemidler, noe som kan øke risikoen for blødninger. Det er kjent at uselektive NSAIDs kan interagere med warfarin, men også tilfeller med økt INR og blødninger ved bruk av andre smertestillende legemidler som paracetamol og tramadol er observert. Formål: Beskrive ...
  • Events occurring during introgression of an antibiotic resistance gene in mutator populations of Acinetobacter baylyi 

   Fazelpour, Maryam (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-06-06)
   Natural transformation is recognaized as a major horizontal gene transfer mecahnism which impacts the genetic adaptaion , diversity and evolution of prokaryotes. Natural ransformation is uptake of extracellular DNA and its integration in a host genome. The fact that species take up foregin nucleotide sequences is believed to be followed by elimination of non-adventageous DNA sequence since bacterial ...
  • En legemiddeløkonomisk analyse av bisfosfonatet risedronat ved forebygging og behandling av glukokortikoid-indusert osteoporose 

   Øren, Kari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-06-16)
   Bakgrunn: Osteoporose er en systemisk skjelettsykdom med redusert beinmasse og endring i beinvevets mikroarkitektur, med økt risiko for brudd som følge. Den vanligste årsaken til sekundær osteoporose er peroral glukokortikoidbehandling og blant langtidsbrukere av glukokortikoider vil nærmere halvparten utvikle osteoporose og brudd. Glukokortikoider brukes ved en rekke autoimmune sykdommer, der ...
  • Design and synthesis of novel cyclopentapeptide antagonist for the chemokine receptor CXCR4 

   Eriksen, Øystein (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-06-16)
   CXCR4 is a GPCR that by activation of its ligand CXCL12 is involved in the pathology of several diseases, examples being cancer and rheumatoid arthritis. It has also shown to play a crucial role for HIV-1 entry into T-cells and the development of AIDS. Several cyclopentapeptides (CPPs) based on the sequence D-Tyr-Arg-Arg-2-Nal-Gly of the lead compound FC131 have shown to have antagonistic activity. ...
  • Dosing omissions among medical patients in a hospital electronic prescribing and medicine administration (HEPMA) system 

   Lysheim, Kristin Reinaas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05)
   Background Omitted doses are among the most common errors of medication errors in hospital. It is a need to identify the frequency of omitted doses and reasons for these to try to prevent them in the future. It is important to ensure all medication is available on the ward when needed and this can be evaluated by looking at different medicines management systems. Aim and objectives To identify ...
  • En legemiddeløkonomisk analyse av acetylsalisylsyre som primærprofylakse mot hjerte- og karsykdommer 

   Eriksen, Heidi-Mirelle (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05)
   Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler primærforebyggende behandling med acetylsalisylsyre (ASA) hos pasienter med forhøyet risiko for utvikling av hjerte- og karsykdom. Per i dag ytes det ikke generell refusjon til forebyggende behandling med lavdosert ASA. Det var behov for å kartlegge hvorvidt primærforebygging av kardiovaskulære sykdommer med ASA viste seg å være en god utnyttelse av samfunnets ...
  • Continuity of care during hospital stay: A review and evaluation of medicines reconciliation on admission 

   Lysheim, Anita Reinaas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05)
   Background: Errors in the stage of prescribing make approximately 16 % of all medication errors. There is a need to identify the frequency of this, and also to assess the impact of contributions by pharmacists to the patient’s care. Aim and objectives: To characterise the nature and frequency of medicines errors in patients during the process of admission to hospital, and also to evaluate ...