Show simple item record

dc.contributor.advisorSkogdal, Signhild
dc.contributor.authorThronæs, Nina Torheim
dc.date.accessioned2020-08-28T09:45:43Z
dc.date.available2020-08-28T09:45:43Z
dc.date.issued2020-05-14
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er en kvantitativ undersøkelse om skoleerfaringer og livskvalitet hos ungdom og unge voksne med Tourettes syndrom. Innsamling av datamateriale ble gjort ved bruk av kvantitativ metode i form av spørreskjema (survey) og datamaterialet er basert på svar fra N=50 med Tourettes. Deskriptiv statistikk i form av frekvensanalyser og prosentfordeling, ANOVA-analyser og regresjonsanalyser ble gjennomført. Fritekstsvar ble analysert, tolket og kategorisert. I oppgaven presenteres relevant forskning og teori om Tourettes, livskvalitet, skoletrivsel, relasjoner og stigma. Antonovskys salutogene modell som fokuserer på hva som kan opprettholde og fremme helse, er valgt for å belyse hvordan Tourettes kan påvirke skoletrivsel og livskvalitet. Resultatene indikerer at Tourettes syndrom påvirker skolehverdagen og livskvaliteten i varierende grad. En høy andel av respondentene hadde opplevd mobbing og opplevde at det var manglende kunnskaper om diagnosen i omgivelsene. Videre var det en høy andel som hadde tilleggsvansker og behov for tilrettelegging i skolen. Det ble funnet en signifikant sammenheng mellom skoletrivsel og livskvalitet, og det ble avdekket predikerende faktorer for både skoletrivsel og livskvalitet. Sosial støtte og omfang av vansker framstår som predikerende for skoletrivsel og opplevd livskvalitet for ungdom og unge voksne med Tourettes syndrom.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/19164
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2020 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)en_US
dc.subject.courseIDPED-3901
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Utviklingspsykologi: 265en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Psychology: 260::Developmental psychology: 265en_US
dc.subjectTourettes syndromen_US
dc.subjectNevroutviklingsforstyrrelseren_US
dc.subjectSkoletrivselen_US
dc.subjectLivskvaliteten_US
dc.subjectKvantitativ undersøkelseen_US
dc.subjectTourette´s syndromeen_US
dc.subjectTicsen_US
dc.subjectSchool well-beingen_US
dc.subjectQuality of lifeen_US
dc.subjectQuantitative surveyen_US
dc.titleTourettes syndrom i skolen. En kvantitativ undersøkelse om skoleerfaringer og livskvalitet hos ungdom og unge voksne med Tourettes syndromen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)