Show simple item record

dc.contributor.advisorBerg, Karianne
dc.contributor.authorThomassen, Gunn Marit
dc.date.accessioned2020-09-08T10:58:12Z
dc.date.available2020-09-08T10:58:12Z
dc.date.issued2020-06-01
dc.description.abstractSammendrag Temaet i denne oppgaven omhandler bruk av Nordsamisk fonemtest (Sámegiel fonemteasta) i arbeidet med å avdekke språklydsvansker hos nordsamiske barn. Testen ble utviklet i 2008 – 2009. Den blir brukt for å kartlegge nordsamiske språklyder. Etter at testen ble tatt i bruk av samiske fagpersoner, har det ikke vært gjennomført noen studier som omhandler erfaring med å bruke dette testverktøyet. Jeg ønsket derfor å få kjennskap til samisktalende spesialpedagogers erfaringer. Problemstillingen: «Hvilke erfaringer har samisktalende spesialpedagoger med bruk av Nordsamisk fonemtest?» Formålet med oppgaven er å avdekke sentrale fenomener i erfaring med å bruke Nordsamisk fonemtest. Når det skal legges til rette for god tilpasset opplæring for alle elever, må det tas høyde for det store språklige og kulturelle mangfoldet som en del av barns hverdag. I arbeidet med å gi samiske barn et godt og likeverdig tilbud i barnehage og skole, er det viktig å fange opp barn som har utfordringer, så tidlig som mulig. Det blir kontinuerlig jobbet med å oversette og tilpasse kartleggingsverktøy og pedagogiske læremidler på samisk. Spesialpedagoger har siden 2009 brukt Nordsamisk fonemtest for å kartlegge nordsamiske barn og unges utfordringer med språklyder. Testen er nå under revidering av Statped. Det vil derfor være veldig nyttig å få kjennskap til erfaringer samisktalende spesialpedagoger har med å bruke testen. Jeg har benyttet kvalitativ tilnærming med semistrukturerte intervjuer som innsamlingsmetode. Utvalget består av tre samisktalende spesialpedagoger med relevant erfaring. Funn etter intervjuene er drøftet opp mot valgt teori som blant annet berører språklyder, samisk språk og samiske språklyder, språklydsvansker, kartlegging av språklydsvansker, krav til fonemtester og tidlig innsats. Informantenes erfaringer med testen, sammen med min tolkning, kan grovt oppsummeres i noen hovedfunn. Studien viser at informantene har mange av de samme erfaringene, både med tanke på utforming av testen, administrering og tolkning av resultatet. Dette omhandler blant annet bildene(ordene) i testen, hvem som utfører testen og mulighet for å tolke resultatet. Nøkkelord: Nordsamisk fonemtest, nordsamiske språklyder, språklydsvansker, tidlig innsatsen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/19256
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2020 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)en_US
dc.subject.courseIDPED-3901F
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en_US
dc.titleHvilke erfaringer har samisktalende spesialpedagoger med bruk av Nordsamisk fonemtest?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)