Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAndreassen, Åshild Kristine
dc.contributor.authorBrandtzæg, Per
dc.contributor.authorSorteberg, Hilde-Gunn Opsahl
dc.contributor.authorHolck, Askild Lorentz
dc.contributor.authorJunttila, Olavi
dc.contributor.authorKonestabo, Heidi Sjursen
dc.contributor.authorMeadow, Richard
dc.contributor.authorNielsen, Kaare Magne
dc.contributor.authorVikse, Rose
dc.date.accessioned2020-09-29T10:35:38Z
dc.date.available2020-09-29T10:35:38Z
dc.date.issued2013-10-21
dc.description.abstractIn preparation for a legal implementation of EU-regulation 1829/2003, the Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM) has been requested by the Norwegian Environment Agency (former Norwegian Directorate for Nature Management) and the Norwegian Food Safety Authority (NFSA) to conduct final food/feed and environmental risk assessments for all genetically modified organisms (GMOs) and products containing or consisting of GMOs that are authorized in the European Union under Directive 2001/18/EC or Regulation 1829/2003/EC. The request covers scope(s) relevant to the Gene Technology Act. The request does not cover GMOs that VKM already has conducted its final risk assessments on. However, the Agency and NFSA requests VKM to consider whether updates or other changes to earlier submitted assessments are necessary.en_US
dc.description.abstractI forbindelse med forberedelse til implementering av EU-forordning 1829/2003 i norsk rett, er Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) bedt av Miljødirektoratet (tidligere Direktoratet for naturforvalting (DN)) og Mattilsynet om å utarbeide endelige helse- og miljørisikovurderinger av alle genmodifiserte organismer (GMOer) og avledete produkter som inneholder eller består av GMOer som er godkjent under forordning 1829/2003 eller direktiv 2001/18, og som er godkjent for ett eller flere bruksområder som omfattes av genteknologiloven. Miljødirektoratet og Mattilsynet har bedt VKM om endelige risikovurderinger for de EU-godkjente søknader hvor VKM ikke har avgitt endelige risikovurderinger. I tillegg er VKM bedt om å vurdere hvorvidt det er nødvendig med oppdatering eller annen endring av de endelige helse- og miljørisikovurderingene som VKM tidligere har levert.en_US
dc.descriptionSource at <a href=https://vkm.no/>https://vkm.no/</a>en_US
dc.identifier.citationAndreassen ÅK, Brandtzæg P, Sorteberg HG, Holck AL, Junttila O, Konestabo HS, Meadow R, Nielsen KM, Vikse R. Food/feed and environmental risk assessment of insect-resistant and herbicide-tolerant genetically modified maize 59122 x NK603 for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 (EFSA/GMO/UK/2005/20). Opinion of the Panel on Genetically Modified Organisms of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety . Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM); 2013. 79 p.. VKM Report(2013:38)en_US
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 1509732
dc.identifier.isbn978-82-8259-108-9
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/19501
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNorwegian Scientific Committee for Food Safetyen_US
dc.publisherVitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)en_US
dc.relation.ispartofseriesVKM Report ; 2013:38en_US
dc.relation.urihttps://vkm.no/download/18.2994e95b15cc54507161bc3b/1501688496205/73ef4dd148.pdf
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en_US
dc.subjectVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900en_US
dc.subjectVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900en_US
dc.titleFood/feed and environmental risk assessment of insect-resistant and herbicide-tolerant genetically modified maize 59122 x NK603 for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 (EFSA/GMO/UK/2005/20)en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.typeForskningsrapporten_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel