Show simple item record

dc.contributor.advisorKitzmüller, Gabriele
dc.contributor.authorAasberg, Vibeke
dc.contributor.authorSøderholm, Egil
dc.date.accessioned2020-10-09T08:24:37Z
dc.date.available2020-10-09T08:24:37Z
dc.date.issued2020-04-30
dc.description.abstractStudier viser at intensivpasienter som gjennomgår intrahospital transport er utsatt for flere komplikasjoner enn intensivpasienter som ikke gjennomgår slike transporter. Forskning viser at mange uheldige hendelser relatert til intrahospital transport, kunne vært unngått eller redusert ved bruk av sjekkliste, strukturert planlegging og gjennomføring. Hensikt: Studien undersøker intensivsykepleieres erfaringer med tanke på utfordringer rundt intrahospital transport av respiratorpasienter (IHTR). Det overordnede formålet med studien er å utvikle en sjekkliste på bakgrunn av våre data på et senere tidspunkt. Vi stilte to forskningsspørsmål for å besvare problemstillingen vår: 1) Hvilke utfordringer erfarer intensivsykepleiere ved IHTR som kan påvirke pasientsikkerheten? 2) Brukes det sjekklister eller andre spesielle rutiner for å kvalitetssikre IHTR? Metode: Kvalitativ innholdsanalyse av to fokusgruppeintervju med til sammen ni intensivsykepleiere. Resultat: Det kom fram to sentrale tema i vår studie. Det ene var at deltakerne ikke benyttet prosedyre i forkant av IHTR, men stolte på sin erfaringskunnskap. Det andre tema omhandlet pasientsikkerhet, og ulike faktorer som kunne påvirke pasientsikkerheten under en intrahospital transport. Konklusjon: Med utgangspunkt i diskusjonen av våre funn opp mot tidligere forskning på området, mener vi at innføring av sjekkliste, opplæring og trening samt ansvarsavklaring og evaluering vil kunne bidra til bedre pasientsikkerhet og større trygghet for personalet ved intrahospital transport av respiratorpasienter ved vår avdeling.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/19567
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2020 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)en_US
dc.subject.courseIDSYP-3902
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808en_US
dc.title«For det er noe av det skumleste vi gjør for pasienten sin del, å ta pasienten ut av avdelingen» - En studie som undersøker intensivsykepleieres erfaringer ved intrahospital transport av respiratorpasienteren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)