Show simple item record

dc.contributor.authorBlaasvær, Nora
dc.contributor.authorBerg, Rigmor
dc.contributor.authorNøkleby, Heid
dc.date.accessioned2020-10-20T11:43:05Z
dc.date.available2020-10-20T11:43:05Z
dc.date.issued2017
dc.description.abstractI Norge har det de senere år vært en stor økning i bruk av delt bosted for barn blant foreldre som bor hver for seg. I 2012 hadde 26 % av barna delt bosted, mot 10 % i 2004 og 8 % i 2002. Den samme utviklingen ser man i mange andre vestlige land. Hvor‐dan påvirker det barn å bo i to hjem, sammenlignet med å bo mesteparten av tiden i ett hjem? Og hvordan påvirker det spesielt de aller minste barna? Dette er spørsmål det er knyttet mye usikkerhet til og som det er uenighet om. Barne‐, ungdoms‐ og familiedi‐rektoratet (Bufdir) har bedt Folkehelseinstituttet om å utarbeide en systematisk over‐sikt over studier som kan si noe om konsekvenser av ulike bostedsordninger for barn.en_US
dc.description.abstractIn recent years, Norway has experienced a large increase in the use of shared physical custody for children among parents living in separate households. In 2012, 26% of the children lived in shared custody, compared with 10% in 2004 and 8% in 2002. The same trend is seen in many other western countries. How does living in two homes, compared to living most of the time in one home, affect the children? In particular, how does it affect the youngest children? These questions are associated with uncertainty and disagreement. The Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs (Bufdir) has asked the Norwegian Institute of Public Health to conduct a systematic re‐view of studies that examine consequences of shared custody for children.en_US
dc.descriptionSource at <a href=https://www.helsebiblioteket.no/>https://www.helsebiblioteket.no/</a>en_US
dc.identifier.citationBlaasvær N, Nøkleby H, Berg RC. Hva er konsekvensene av delt bosted for barn? En systematisk oversikt. Folkehelseinstituttet; 2017. 62 p.en_US
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 1499848
dc.identifier.isbn978‐82‐8082‐864‐4
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/19656
dc.language.isonoben_US
dc.publisherFolkehelseinstituttet (FHI)en_US
dc.relation.urihttps://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/hva-er-konsekvensene-av-delt-bosted-for-barn-rapport-2017.pdf
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subjectVDP::Social science: 200en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200en_US
dc.title.alternativeWhat are the consequences of shared physical custody for children? A systematic reviewen_US
dc.titleHva er konsekvensene av delt bosted for barn? En systematisk oversikten_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.typeForskningsrapporten_US


File(s) in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record