Show simple item record

dc.contributor.authorGrefsrud, Ellen Sofie
dc.contributor.authorGlover, Kevin
dc.contributor.authorGrøsvik, Bjørn Einar
dc.contributor.authorHusa, Vivian
dc.contributor.authorKarlsen, Ørjan
dc.contributor.authorKristiansen, Tore
dc.contributor.authorKvamme, Bjørn Olav
dc.contributor.authorMortensen, Stein
dc.contributor.authorSamuelsen, Ole B.
dc.contributor.authorStien, Lars Helge
dc.contributor.authorSvåsand, Terje
dc.contributor.editorGrefsrud, Ellen Sofie
dc.contributor.editorGlover, Kevin
dc.contributor.editorGrøsvik, Bjørn Einar
dc.contributor.editorHusa, Vivian
dc.contributor.editorKarlsen, Ørjan
dc.contributor.editorKristiansen, Tore S
dc.contributor.editorKvamme, Bjørn Olav
dc.contributor.editorMortensen, Stein
dc.contributor.editorSamuelsen, Ole Bent
dc.contributor.editorStien, Lars Helge
dc.contributor.editorSvåsand, Terje
dc.date.accessioned2020-10-27T09:27:38Z
dc.date.available2020-10-27T09:27:38Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractRisikorapporten omhandler både miljøpåvirkninger av havbruk og fiskevelferd, og legger vekt på overordnede problemstillinger som myndighetene vil ha råd om. Metodene som brukes for å risikovurdere er under stadig utvikling, og er oppdatert i årets rapport. På sikt er det ønskelig å kunne utføre regionale risikovurderinger hvor de ulike risikofaktorene sees i sammenheng. Rapporten er bestilt av Nærings- og fiskeridepartementet og utarbeidet i dialog med Fiskeridirektoratet og Mattilsynet, med innspill fra Miljødirektoratet.en_US
dc.description.abstractThis risk assessment report covers both the environmental impacts of aquaculture and fish welfare, and emphasizes overall issues that the authorities need advice about. The methods used for risk assessment are constantly evolving, and are updated in this year’s report. In the future, it is desirable to be able to perform regional risk assessments where the different risk factors are seen in context of each other. This report is commissioned by the Ministry of Trade, Industry and Fisheries and prepared in dialogue with the Directorate of Fisheries and the Norwegian Food Safety Authority, with input from the Norwegian Environment Agency.en_US
dc.descriptionSource at <a href=http://hdl.handle.net/11250/2584600>http://hdl.handle.net/11250/2584600</a>en_US
dc.identifier.citationGrefsrud ES, Glover KA, Grøsvik BE, Husa V, Karlsen ØK, Kristiansen TS, Kvamme BO, Mortensen S, Samuelsen OB, Stien LH, Svåsand T. Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2018. Havforskningsinstituttet; 2018. 182 p.en_US
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 1668884
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/19676
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHavforskningsinstitutteten_US
dc.relation.ispartofseriesFisken og havet særnummer ; 2018:01en_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subjectVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900en_US
dc.subjectVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900en_US
dc.titleRisikorapport norsk fiskeoppdrett 2018en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.typeForskningsrapporten_US


File(s) in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record