Show simple item record

dc.contributor.advisorViken, Arvid
dc.contributor.authorSkavhaug, Inga Marie Osestad
dc.date.accessioned2020-11-11T09:30:13Z
dc.date.available2020-11-11T09:30:13Z
dc.date.issued2020-12-03
dc.description.abstractVerneområder innehar en rekke spenninger som omhandler forholdet mellom vern og bruk, natur og kultur og lokal og sentral forvaltning. Å verne et område skaper forventninger, samtidig som at forståelsene av dem er preget av folks relasjoner til landskapet. Denne avhandlingen utforsker hvordan mangfold i vernet landskap forstås og håndteres i to verneområder i Nord-Troms, Reisa nasjonalpark og Lyngsalpan landskapsvernområde. Jeg undersøker hvilke landskapsforståelser, kunnskaper og verdier som ligger til grunn for forvaltning, næring og praksiser. For å utforske forståelser har jeg gjort deltakende observasjon, intervjuer med verneområdestyrene og forskjellige interessenter, og analysert dokumenter som forvaltningsplaner og medieomtaler. Arbeidet tar utgangspunkt i teorier om landskap, kunnskap og verdier. Disse representerer perspektiver som åpner for å utforske mangfoldet av relasjoner til verneområder, der blant annet hverdagslige, næringsmessige og byråkratiske praksiser får plass. Verneområdeforvaltningens landskapsforståelser, opinionens forestillinger om urørt villmark, verneområdene som attraksjoner og som landskap for lokal bruk og reindrift illustrerer landskapets mangfoldighet. Kun deler av dette mangfoldet får plass i planer og forvaltningspraksis som domineres av naturvitenskapelige forståelser, mens lokale landskapsrelasjoner og kunnskaper i liten grad innarbeides. Landskapsforståelsene er dessuten kontekstavhengige, produkter av tid og sted og i kontinuerlig endring. Avhandlingen etterlyser et vern som er mer prosessorientert, dynamisk og i større grad tilpasset lokale forhold. En mer helhetlig forvaltning av verneområdene vil kunne gi rom for menneskets heterogene relasjoner til landskapet. Avhandlingen etterspør dermed en mer flerdimensjonal forvaltning av de mangfoldige landskapene som verne-områdene utgjør.en_US
dc.description.doctoraltypeph.d.en_US
dc.description.popularabstractMultiple protected areas. An exploration of protected nature and landscape in North Troms Protected areas hold a number of tensions that deal with the relationship between protection and use, nature and culture and local and central government. A status as protected creates expectations and becomes a way to understand landscape. People ascribe protected areas meaning based on different perceptions and relationships with the areas. In this thesis, I explore how protected nature and landscape is understood in two protected areas in North Troms, Reisa national park and Lyngsalpan landscape protected area. To explore understandings, I have interviewed the local management boarders, representatives from the advisory committees who all are local inhabitants, and local stakeholders. In addition, I have analyzed management plans. My analytical framework is based on theories of landscape, knowledge and values, and available research on protected area management, tourism and outdoor recreation. The perspectives deal with how landscape is understood, written into bureaucratic and legal documents, and are shaped by politics and people's everyday practices. These understandings happen to be far from local perception, and a contrast to Sami and reindeer herders’ views. The dissertation describes different relationships to the protected areas, and how protection is exercised based on different ways of understanding and (re) producing the landscape. The way that protected area management understand the landscape, representations such as untouched wilderness, protected areas as attractions and landscapes for reindeer husbandry, illustrate the landscapes diversity. These understandings are socially constructed, context-dependent, products of time and place, and constantly changing, and questions have been posed about whether there is room for protection that is more process-oriented, dynamic and based on local understanding. The dissertation argues for a more dynamic and all-inclusive management.en_US
dc.description.sponsorshipTroms fylkeskommuneen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/19813
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2020 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOKTOR-001
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200en_US
dc.titleMangfoldige verneområder. Å utforske forståelser av vernet natur og landskap i Nord-Tromsen_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.typeDoktorgradsavhandlingen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record