Show simple item record

dc.contributor.advisorEilertsen, Tor Vidar
dc.contributor.authorHuemer, Jeanette
dc.date.accessioned2009-07-09T08:53:17Z
dc.date.available2009-07-09T08:53:17Z
dc.date.issued2009-05-15
dc.description.abstractUtgangspunktet for denne studien er utfordringer knyttet til utvikling av endringskompetanse hos studentene i sykepleierutdanningen. Jeg ønsker å belyse om aksjonslæring som pedagogisk tilnærming i utdanningen kunne bidra til å utdanne endringsorienterte sykepleiere. For å få svar på problemstillingen ”Kan aksjonslæring i utdanningen bidra til å utdanne endringsorienterte sykepleiere?” har jeg undersøkt hvordan sykepleierne beskriver sin deltakelse i et aksjonslæringsprosjekt: ” Sykepleieprosedyrer for små mobile skjermer.” Forskningsstrategen er en casestudie og data er framkommet ved halvstrukturerte individuelle intervjuer av fire informanter. Informantene fullførte BA-utdanningen i sykepleie våren 2007. Alle informantene er kvinner i et aldersspenn fra 24 til 36 år og har sitt arbeid i to forskjellige kommuner. Gjennom analysen har jeg vist hva som kjennetegner studentenes erfaringer og hvordan dette kan knyttes til læringsteori i et sosiokulturelt perspektiv. Er sykepleierne endringsorienterte og kan dette knyttes til aksjonslæring som metode? Min analyse og tolkning gir følgende hovedfunn: <br>• praksisfellesskapet i de praktiske studiene kan påvirke studentens mulighet til å bli legitime perifere deltakere. <br>• deltakelse i prosjektet ga gjenkjennelse av sentrale elementer i en aksjonslærings prosess. <br>• praksisfellesskapets syn på IKT påvirker den nyutdannede, men de har klart å bevare sin positive holdning. <br>• sykepleierne er bevisst på sitt og kollegers ståsted i forhold til IKT og de tar ansvar for å definere sin yrkesrolle. <br>• erfaring fra deltakelse i aksjonslæring oppleves som relevant for forståelse av utfordringer i arbeidet fordi det er handlingsrettet og gir tid til refleksjon. <br>Funn i forhold til endringsorientering er konsistente. Informantene framstår som trygge på eget ståsted i forhold til teknologi og kan reflektere over problemstillinger knyttet til å stå i spenningsfeltet mellom idealer og realiteter. I hvor stor grad dette kan knyttes til aksjonslæring som metode kommer ikke tilstrekkelig fram i materialet til å kunne konkludere.en
dc.format.extent356303 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1986
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1744
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2009 The Author(s)
dc.subject.courseIDPED-6308nor
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Andre pedagogiske fag: 289en
dc.subjectaksjonslæringen
dc.subjectsykepleieen
dc.subjectIKTen
dc.subjectendringskompetanseen
dc.titleAksjonslæring i sykepleierutdanningen : en bro mellom skole og arbeidsliv?en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record