Show simple item record

dc.contributor.advisorJacobsen, Terje Dallari
dc.contributor.advisorSollid, Henning
dc.contributor.authorBoman, Cecilie Lindblad
dc.contributor.authorBjørnstad, Caroline With
dc.date.accessioned2020-12-02T12:51:17Z
dc.date.available2020-12-02T12:51:17Z
dc.date.issued2020-06-25
dc.description.abstractKritikk mot en offentlig etat kan påvirke etatens omdømme og hvilke konsekvenser dette kan ha. Oppgaven tar for seg omdømmet til Økokrims antihvitvaskingsarbeid. Antihvitvaskingsarbeidet i Norge er primært et samarbeid mellom Økokrim og de rapporteringspliktige ifølge hvitvaskingsloven av 2018. Første halvår 2020 har Økokrim vært utsatt for mye kritikk, da det kommer frem at de rapporteringspliktige savner mer transparens rundt hva som skjer med rapportene de sender til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Vi ville undersøke om den offentlige debatten og tydelige misnøyen til de rapporteringspliktige kan medføre et omdømmetap for Økokrim. I denne oppgaven har vi analysert hvordan kritikken kan påvirke Økokrims omdømme ved hjelp av Fombrun og van Riels modell “The roots of fame”, som beskriver ulike kvaliteter en organisasjon bør inneha for å oppnå et omdømme av stjernekvalitet. Vi har valgt å bruke legitimitetsteori for å reflektere over hvordan de rapporteringspliktiges rapporteringsvilje blir påvirket av Økokrims omdømme. Oppgavens metode er kvalitativ dokumentundersøkelse. Den viktigste arenaen for kritikken og den påfølgende debatten har vært avisen Dagens Næringsliv, så dokumentene er derfor basert på debatten i Dagens Næringsliv, debatt i Stortinget, og sentrale offentlig dokumenter. Undersøkelsen vi har gjort viser at Økokrims omdømme kan bli påvirket i det lange løp dersom situasjonen som danner grunnlaget for kritikken mot Økokrims antihvitvaskingsarbeid vedvarer.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/19963
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2020 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)en_US
dc.subject.courseIDBED-3910
dc.subjectØkokrimen_US
dc.subjectomdømmeen_US
dc.subjecthvitvaskingen_US
dc.subjectrapporteringspliktigen_US
dc.subjectkritikken_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Media science and journalism: 310en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Medievitenskap og journalistikk: 310en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Criminology: 350en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Kriminologi: 350en_US
dc.titleØkokrims omdømme i antihvitvaskingsarbeideten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)