Show simple item record

dc.contributor.advisorStøback, Anne-Margrethe
dc.contributor.authorStrønen, Kathrine P.
dc.date.accessioned2020-12-09T09:36:54Z
dc.date.available2020-12-09T09:36:54Z
dc.date.issued2020-11-03
dc.description.abstractHensikt og bakgrunn: Hensikten med oppgaven er å utforske begrepet brukermedvirkning. Og da hvordan brukere av kommunale hjemmetjenester forstår og bruker dette begrepet i sin hverdag. Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet, men det er uklart hvorvidt brukere av kommunale hjemmetjenester er klar over dette. Bakgrunn for studien er basert på både personlige erfaringer som pårørende og på faglige erfaringer som utøvende sykepleier og lærer. Disse erfaringene har vist at det er utøverne som har denne kunnskapen, mens mottakerne har liten eller ingen kunnskap, ei heller at mottakerne gjennom personlig erfaring har utøvd denne rettigheten. Problemstilling: Hvordan forstår brukerne av kommunal hjemmetjeneste brukermedvirkning og hvordan fungerer brukermedvirkningen i praksis for dem? Metode: Studien bygger på kvalitativ forskningsmetode og kvalitative metoder bygger på teorien om språkets betydning, formidling og fortolkning (hermeneutikk) og menneskelig erfaring og opplevelser om fenomener i hverdagen (fenomenologi). Materiale til studien er hentet fra tidligere forskning, informasjon fra fagmiljø og fra informanter gjennom bruk av individuelle intervju. Resultat: Studien viser at de deltakende informantene ikke kjenner til selve begrepet brukermedvirkning. De kjenner heller ikke til at brukermedvirkning er lovfestet og derfor en rettighet de har. Men det medvirkes, informantene viser stor grad av involvering og tilfredshet med hjemmetjenestens tilbud. Flere av informantene har såpass stor tillit til tjenesten at de gjerne overlater til tjenesten til å ta avgjørelser på deres vegne. Nøkkelord: Brukermedvirkning, hjemmetjenesten, helsetjenesten, eldre.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/20034
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2020 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)en_US
dc.subject.courseIDHEL-3904
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800en_US
dc.titleBrukermedvirkning i hjemmetjenesten En studie om brukermedvirkning sett fra et brukerperspektiven_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)