Show simple item record

dc.contributor.authorGrongstad, Marta
dc.contributor.authorOlsen, Kari Birkelund
dc.contributor.authorHanssen, Tove Aminda
dc.date.accessioned2020-12-23T13:26:22Z
dc.date.available2020-12-23T13:26:22Z
dc.date.issued2020-12-07
dc.description.abstract<i>Bakgrunn</i>: Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet, i samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge etablerte i 2011 kombinerte stillinger innen sykepleie. Hovedmålet med etableringen var å imøtekomme endringer i helsetjenesten, styrke samarbeidet mellom sykepleierutdanningen og sykehuset om studentenes kliniske praksisstudier og knytte ansatte i begge institusjonene tettere sammen for å fremme praksisnær undervisning og veiledning for studentene.<p> <p><i>Hensikt</i>: Å få mer kunnskap om betydningen de kombinerte stillingene har for sykepleiere som veileder sykepleierstudenter i praksisstudier.<p> <p><i>Metode</i>: Studien har et kvalitativt design, og data er samlet inn gjennom tre fokusgruppeintervjuer og et enkeltintervju. Informantene er sykepleiere som veileder studenter i sykehuset, som arbeider på avdelinger hvor det er ansatte i kombinerte stillinger, og som har kjennskap til de kombinerte stillingenes arbeidsoppgaver.<p> <p><i>Resultat</i>: De kombinerte stillingenes betydning for sykepleiernes veiledning i praksis synliggjøres gjennom to hovedkategorier: sykepleiernes behov for veiledning på veiledning og hvordan de kombinerte stillingene fremmer en kultur for veiledning. De ansatte i de kombinerte stillingene støtter, motiverer og veileder sykepleiere gjennom planlagte veiledningsmøter der sykepleiernes behov for fagspesifikk veiledningskompetanse blir ivaretatt. Ansatte i kombinerte stillinger er initiativtakere til å bruke og utvikle nye veiledningsmodeller og til å fremme og videreutvikle avdelingskulturen for kompetanseheving innen studentveiledning.<p> <p><i>Konklusjon</i>: Studien viser at ordningen med kombinerte stillinger er en viktig ressurs for sykepleiere som veileder studenter i praksisstudier. En funskjonsbeskrivelse for ansatte i kombinerte stillinger bør utvikles i samarbeid mellom lederne på sykehuset og ved utdanningen for å sikre at stillingenes arbeidsoppgaver og ansvarsområde blir tydeliggjort.en_US
dc.identifier.citationGrongstad M, Olsen KB, Hanssen TA. Kombinerte stillingers betydning for sykepleiere som veileder studenter i praksisstudier. Sykepleien Forskning. 2020;15en_US
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 1858510
dc.identifier.doi10.4220/Sykepleienf.2020.82933
dc.identifier.issn1890-2936
dc.identifier.issn1891-2710
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/20140
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk Sykepleierforbunden_US
dc.relation.journalSykepleien Forskning
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2020 The Author(s)en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US
dc.titleKombinerte stillingers betydning for sykepleiere som veileder studenter i praksisstudieren_US
dc.type.versionpublishedVersionen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typeTidsskriftartikkelen_US
dc.typePeer revieweden_US


File(s) in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record