Show simple item record

dc.contributor.authorRasmussen, Lene-Mari Potulski
dc.contributor.authorIngul, Jo Magne
dc.date.accessioned2020-12-30T09:28:59Z
dc.date.available2020-12-30T09:28:59Z
dc.date.issued2020-05-15
dc.description.abstractBeskrivelse. Preschool Anxiety Scale – Revised (PAS-R; Edwards, Rapee, Kennedy & Spence, 2010) er et instrument som måler et bredt spekter av angstsymptomer hos førskolebarn. PAS-R består av 28 ledd som til sammen måler sosial angst, generalisert angst, separasjonsangst og spesifikke fobier. Instrumentet er oversatt til norsk av Ørbeck, Eyre og Kristensen i 2013. PAS-R kan brukes kostnadsfritt av forskere og klinikere. Litteratursøk. Et systematisk litteratursøk etter norske, danske og svenske studier som rapporterte psykometriske egenskaper for PAS-R resulterte i en masteroppgave og en hovedoppgave. Disse var basert på tverrsnittsdata fra et normalutvalg av førskolebarn i en pilotundersøkelse (N = 37) og i hovedstudien (N = 260) i Norwegian Tuning in to Kids ved Universitetet i Oslo. Psykometri. Middelverdiene for PAS-R var i de to studiene presentert med en annen skalering enn i originalskalaen, og disse ble derfor omregnet for å muliggjøre sammenligning med internasjonale funn. Resultatene indikerte god reliabilitet (indre konsistens) for totalskalaen. Gjennomsnittsverdiene for totalskalaen i de norske utvalgene var lavere enn i det originale utvalget, men høyere enn i et islandsk utvalg. Det ble ikke rapportert psykometridata for delskalaene i de to norske studiene. Konklusjon. Vi har begrenset datagrunnlag for å konkludere om de psykometriske egenskapene ved den norske versjonen av PAS-R. Til tross for dette vil vi oppmuntre til bruk av PAS-R i norske forskningsstudier, da dette er et av få instrumenter som fanger ulike angstdimensjoner hos barn og da det bør forskes på PAS-R fordi det er behov for økt kunnskap om instrumentets psykometriske egenskaper.en_US
dc.identifier.citationRasmussen, Ingul. Måleegenskaper ved den norske versjonen av Multidimensional Anxiety Scale for Children – Parent version (MASC-P). PsykTestBARN. 2020;10(1)en_US
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 1812199
dc.identifier.doi10.21337/0067
dc.identifier.issn1893-9910
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/20157
dc.language.isonoben_US
dc.publisherRBUP Psyktestbarnen_US
dc.relation.journalPsykTestBARN
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2020 The Author(s)en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Psychology: 260en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260en_US
dc.titleMåleegenskaper ved den norske versjonen av Multidimensional Anxiety Scale for Children – Parent version (MASC-P)en_US
dc.type.versionpublishedVersionen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typeTidsskriftartikkelen_US
dc.typePeer revieweden_US


File(s) in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record