Show simple item record

dc.contributor.authorMathisen, Vår
dc.contributor.authorSørly, Rita
dc.date.accessioned2021-01-25T10:19:25Z
dc.date.available2021-01-25T10:19:25Z
dc.date.issued2020-12-23
dc.description.abstractBrukermedvirkning er et ideal for norske myndigheter og helsevesen, og en rettighet for personer som benytter seg av tjenester, også innen psykisk helsevern. Et relevant spørsmål er om brukermedvirkning representerer en majoritetsforståelse for brukerorienterte tjenestetilbud, og om en slik forståelse direkte kan overføres til arbeid med samisk befolkning. Hensikten med vår studie er å få økt kunnskap om brukermedvirkning innen psykisk helsevern i samisk kontekst. Våre forskningsspørsmål for denne artikkelen er hva som hemmer og fremmer brukermedvirkning, sett fra fagutøveres perspektiver. Vi har intervjuet ni tjenesteutøvere ved Samisk nasjonal kompetansetjeneste innen psykisk helsevern og rus (SANKS) som til daglig jobber med samiske pasienter. I analysen har vi anvendt et interaksjonsteoretisk perspektiv, som fokuserer på samhandling mellom personer, kulturelle omgivelser og aktiviteter som utføres i fellesskap. Gjennom en tematisk analyse har vi kommet frem til tre forhold som gjør seg gjeldende i utøvelsen av brukermedvirkning i samisk kontekst: 1) selvstendighet og hardførhet, 2) terapeutisk tilpasning av kunnskap og erfaring, 24 Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, nr. 33, 23-46 3) handlingsrettede relasjoner. I en kunnskaps- og urfolksbasert tilnærming kan disse forholdene forstås som en helsefremmende og kulturtilpasset behandling. Vår studie danner grunnlag for nye spørsmål innen klinikk og forskning; hvordan vil en best mulig helsetjen_US
dc.identifier.citationMathisen V, Sørly RS. Brukermedvirkning i samiske områder. Praktisering av urfolkskunnskap innen psykisk helsevern. . Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund. 2020(33):23-46en_US
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 1818704
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.7146/tfss.v17i33.123586
dc.identifier.issn1604-3405
dc.identifier.issn1904-7975
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/20455
dc.language.isonoben_US
dc.publisherDet Kgl. Biblioteken_US
dc.relation.journalTidsskrift for forskning i sygdom og samfund
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2020 The Author(s)en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en_US
dc.titleBrukermedvirkning i samiske områder. Praktisering av urfolkskunnskap innen psykisk helsevernen_US
dc.type.versionpublishedVersionen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typeTidsskriftartikkelen_US
dc.typePeer revieweden_US


File(s) in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record