Show simple item record

dc.contributor.advisorJensen, Einar
dc.contributor.authorNilsen, Karina
dc.date.accessioned2009-10-26T08:30:07Z
dc.date.available2009-10-26T08:30:07Z
dc.date.issued2009-05-20
dc.description.abstractEtter den første dosen, blir dosering av aminoglykosider styrt av hyppige målinger av serumkonsentrasjonen. Målingene blir gjort ved hjelp av en immunoassay basert metode. Denne metoden krever relativt store prøvevolum, og målingene kan påvirkes av samtidig behandling med TPN. Målsetningen var å utvikle en LC- MS/MS basert metode for å kvantifisere tobramycin og gentamicin i små prøvevolum. Det er utviklet en LC-MS/MS basert metode for analyse av tobramycin og gentamicin i små prøvevolum (25 μl). Ulike UPLC kolonner (BEH C18-kolonne, Symmetri shield, BEH HILIC, Aminopropyl Luna, ZIC- HILIC og HSS T3 kolonne) ble testet. Ut fra disse forsøkene ble det videre arbeidet utført med HSS T3 kolonnen. Denne kolonnen ga god separasjon og symmetriske topper av analytter og internstandard, både når de ble analysert som rene forbindelser og etter ekstraksjon fra serum. Begge analyttene lot seg lett kvantifisere i det aktuelle konsentrasjonsområdet (0,8 μM- 40,9 μM). Vi har sammenlignet analysesvar fra pasientprøver som var analysert ved hjelp av immunoassay metoden med svarene fra LC-MS/MS metoden. Disse prøvene samsvarte ikke, LC-MS/MS metoden ligger både lavere og høyere i konsentrasjon enn immunoassay metoden. Dette er vanskelig å forklare, men en mulig årsak kan være at det ikke er brukt gentamicinsulfat med kjente mengdeforhold av de ulike forbindelsene (C1, C2, C2a og C1a). Validering av metoden viste at den ikke tilfredsstiller krav til linearitet (R2 ≥ 0,99) og relativt standardavvik (RSD ≤ ± 15 %). Metoden danner likevel et godt utgangspunkt for videre arbeid med å etablere et alternativ til den immunoassay baserte metoden.en
dc.format.extent1377924 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/2207
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1959
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2009 The Author(s)
dc.subject.courseIDFAR-3901nor
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Basic medical, dental and veterinary science disciplines: 710::Pharmacology: 728en
dc.subjectTobramycinen
dc.subjectLC-MS/MSen
dc.subjectkvantitative analyseren
dc.subjectGentamicinen
dc.titleKvantitative analyser av gentamicin og tobramycin i blod med LC-MS/MSen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record