Now showing items 282-282 of 282

    • "Æ har nokka å fortell" : å arbeide med studentenes egne yrkesfortellinger 

      Knudsen, Liv-Berit (Book; Bok, 2001-06)
      Denne rapporten handler om hvordan studenter og yrkesutøvere kan arbeide med sykepleiefaget ved å bruke egne "yrkesfortellinger". Rapporten belyser hvordan arbeidsformen er brukt ved Høgskolen i Tromsø, Avdeling for helsefag, Videreutdanningen i eldreomsorg, og mine erfaringer og refleksjoner relatert til dette. Arbeidsformen kan også ha relevans for andre yrkesfaglige utdanninger. I rapporten ...