Now showing items 126-145 of 282

  • Jordmorstyrte fødestuer 

   Børdahl, Per E; Kakad, Meetali; Kumle, Merethe Holm; Lie, Rolv T; Moster, Dag; Myrhaug, Hilde Tinderholt; Schmidt, Nina (Research report; Forskningsrapport, 2006)
   <p>De siste tiårene er fødselsomsorgen i de fleste vestlige land sentralisert fra fødestuer til sykehus og fra små sykehus til større sykehus (1). I Norge har antall jordmorstyrte fødestuer sunket fra 60 i 1970 til 13 i 2006. I femårsperioden 1999–2003 foregikk 1,5 prosent av fødslene i Norge ved landets fødestuer (4).</p> <p>Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler at der det regnes som ...
  • Kartlegging av prosedyrer for oppdekking av instrumentbord ved kirurgiske inngrep 

   Igesund, Unni; Rasmussen, Guri; Overvåg, Grete; Rekvig, Ole Petter (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2019)
  • Kjøp Virkelig! 

   Klausen, Rita Kristin (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2016-12-16)
  • De kommer som sykepleiere, ikke som studenter 

   Pedersen, Karin Ravn; Tingvoll, Wivi-Ann; Nymo, Randi Inger Johanne (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-02-25)
   <p><i>Bakgrunn</i>: Ved UiT Narvik er det utviklet et nytt praksisemne i sjette semester på sykehjem, hvor studentene skal fungere som faglige ledere, delta i kvalitetsarbeid og veilede studenter og medarbeidere.</p> <p><i>Hensikt</i>: Artikkelen belyser noen praksisveilederes erfaringer med å veilede siste års sykepleierstudenter etter ny praksismodell med faglig ledelse på sykehjem.</p> <p ...
  • Koordinatorordning med kontinuitet som mål. Diskusjon av ordningen koordinator i spesialisthelsetjenesten i lys av forskning omkring continuity of care 

   Høyem, Audhild (Chapter; Bokkapittel, 2015)
   Pasienter og brukere med langvarige behov for ulike helse- og omsorgstjenester rapporterer ofte om manglende sammenheng i tjenestene, usikkerhet omkring hva som skal skje videre og hvem som tar ansvaret for hva. En stadig økende spesialisering har ført til at spesialisthelsetjenestene er blitt mer oppdelt, og at ansvarsområdet for den enkelte enhet snevres inn. Liggetiden i sykehusene har blitt ...
  • Kroppens spor - en utfordring i psykiatrien 

   Gretland, Anne (Research report; Forskningsrapport, 1999)
  • Kunnskapshierarkiet i evidensbasert sykepleie 

   Martinsen, Kari; Boge, Jeanne Helene (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2008)
   I evidenstenkningen opererer man med et kunnskapshierarki som innebærer at bestemte former for målbar kunnskap blir rangert høyere, eller som mer evidente, enn humanistisk kunnskap. Evidensforskningen står i en sammenheng der formålet er å standardisere og styre praksis. Dette kan gjennomføres ved at offentlige myndigheter legger til rette for slik forskning ved å profilere den som samfunnsnyttig, ...
  • Kunnskapsoversikt om og forebygging av seksuelle overgrep mot barn og unge 

   Clancy, Anne; Kvello, Øyvind; Neverdal, Sissel; Schjelde, Tor J. (Research report; Forskningsrapport, 2015)
   Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag av Sortland kommune. Rapporten gir en oversikt over kunnskapsstatus om seksuelle overgrep og hvordan helsefremmende tiltak kan overfor barn og unge bidra til reduksjon i forekomst av dette. Rapporten er delt i tre: <br>Del 1 omhandler området folkehelse <br>Del 2 er en kunnskapsoversikt om seksuelle overgrep <br>Del 3 er en oversikt over forebyggende ...
  • Lagkamerater for folkehelsa 

   Ytreberg, Beate (Chronicle; Kronikk, 2013-01-04)
  • Lederen som innovatør og balansekunstner : en kvalitativ studie av lederes erfaringer fra forskningssamarbeid mellom helse- og velferdstjenestene og høyere utdanning 

   Alstveit, Marit; Halvorsen, Anne; Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016)
   Managers in health and welfare services have overall responsibility to develop the services according to official regulations and the needs of society. They are expected to provide high quality, research based services. Higher education is expected to transform education and research that improve the services, and to develop research collaborating with the practical field. This study investigates ...
  • Leisure time computer use and adolescent bone health - findings from the Tromsø Study, Fit Futures: a cross sectional study 

   Winther, Anne; Ahmed, Luai Awad; Furberg, Anne-Sofie; Grimnes, Guri; Jorde, Rolf; Nilsen, Ole-Andreas; Dennison, Elaine; Emaus, Nina (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-03-20)
   <p>Objectives: Low levels of physical activity may have considerable negative effects on bone health in adolescence, and increasing screen time in place of sporting activity during growth is worrying. This study explored the associations between self-reported screen time at weekends and bone mineral density (BMD). <p>Design: In 2010/2011, 1038 (93%) of the region’s first-year upper-secondary ...
  • Let's play! An observational study of primary care physical therapy with preterm infants aged 3-14 months 

   Håkstad, Ragnhild B.; Obstfelder, Aud; Øberg, Gunn Kristin (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2017)
   Introduction: <br>Sensory-motor play is at the core of child development and an important element in physical therapist(PT)s’ work to improve infants’ motor skills. In this study, we investigate how PTs scaffold and use play in physical therapy intervention with preterm infants at corrected age (CA) 3-14 months. <br> Material and Methods:<br> We collected data by observing 20 physical therapy ...
  • Life or death. The social impact of paramedics and first responders in landmine-infested villages in northern Iraq 

   Edvardsen, Odd; Brinchmann, Berit Støre; Murad, Mudhafar K; Wisborg, Torben (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2008-03-18)
   <b>Introduction:</b> Landmines are indiscriminate weapons that mainly injure poor populations in the developing world. Pre-hospital treatment by village-based paramedics and first responders has reduced mortality, but little is known about the social impact of paramedic and first responder training in villages. The aim of this study was to understand how villagers in socially deprived, mine-infested ...
  • Life Support in High Age: Northern Norway 1865-1900 

   Elstad, Ingunn (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2013)
   This article explores how very old people in Northern Norway supported life before economic modernization, from nineteenth-century census registrations and ethnographic sources. Very few lived alone. About 80 percent were primarily supported by living with relations—family, kin, or nonkin, participating with work and experience, the majority through a retirement agreement. In the northernmost parts, ...
  • "Linerla". Kortprosa. 

   Klausen, Rita Kristin (Others; Andre, 2012)
  • Living in negotiation: Patients' experiences of being in the diagnostic process of COPD 

   Lindgren, Sari Johanna; Storli, Sissel Lisa; Wiklund Gustin, Lena (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014-05-06)
   Purpose: To illuminate patients’ lived experiences of going through the process of being diagnosed with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Patients and methods: A phenomenological-hermeneutic analysis was applied in the interpretation of interviews with eight persons diagnosed with mild or moderate COPD. <p>Results: One main theme ‘living in negotiation’, and three themes ‘living with ...
  • Living the War in the Barents Region 1939–1945: Living conditions, childhood, sickness, and nursing 

   Elstad, Ingunn; Fause, Åshild (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2015-12-15)
   Introduction
  • Living with disabled children in Malawi: Challenges and rewards 

   Barlindhaug, Grete; Umar, Eric; Wazakili, Margaret; Emaus, Nina (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-08-24)
   Background:<br>Rehabilitation personnel need to be sensitive to the cultural aspects that constitute the environment of a disabled child’s family life.<br> Objectives:<br>The aim of this study was to gain insight on how families experience parenting of disabled children and how the families experience the support provided by the rehabilitation system in Malawi.<br> Method:<br>An anthropological ...