Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNesset, Tore
dc.contributor.advisorSokolova, Svetlana
dc.contributor.authorSteinhaug, Sara Emilie Nikoline
dc.date.accessioned2021-09-23T05:46:29Z
dc.date.available2021-09-23T05:46:29Z
dc.date.issued2021-05-14en
dc.description.abstractTemaet for denne masteroppgaven i russisk språk er adjektiver med -j- i stammen, for eksempel лисий ‘reve-’ og deres overlevelsesevne i det russiske språket. Viktor V. Vinogradov antydet nemlig i 1947 at disse adjektivene manglet fremtidsutsikter, men her er vi over 70 år senere, og det kan se ut til at profetien ikke var rett. For å finne ut om j-adjektivene har en fremtid i moderne russisk språk, har jeg i denne oppgaven gjennomført en rekke korpusundersøkelser ved hjelp av det russiske nasjonalkorpuset, RNC. Jeg undersøker hvordan adjektivene dannes, hvordan de brukes, hvilken konkurranse de har både fra andre adjektiver og genitiv-konstruksjoner, og jeg undersøker om overført betydning og faste uttrykk kan være en måte for disse adjektivene å overleve på. I lys av funnene jeg har gjort i disse undersøkelsene, kan jeg ikke si meg helt enig i Vinogradovs antydning fra 1947. Selv om det viser seg at denne typen adjektiver ikke er spesielt produktive, finnes det fortsatt mange tilfeller der det er mulig å bruke j-adjektiver. J-adjektivene utgjør tre veldefinerte kategorier, de har funnet sin egen nisje i konkurransen med andre adjektiver, de er godt representert i konkurransen med genitiv-konstruksjoner, og de holder stand i faste uttrykk. Jeg har ikke funnet noen indikasjoner på at vi må ta farvel med disse adjektivene med det første.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/22617
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universitetno
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.holderCopyright 2021 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)en_US
dc.subject.courseIDRUS-3920
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010::Russisk språk: 028en_US
dc.subjectVDP::Humanities: 000::Linguistics: 010::Russian language: 028en_US
dc.titleAdjektivene som ikke ville døen_US
dc.typeMastergradsoppgavenor
dc.typeMaster thesiseng


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Med mindre det står noe annet, er denne innførselens lisens beskrevet som Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)