Show simple item record

dc.contributor.advisorGussgard, Anne Margrete
dc.contributor.authorHalvorsen, Ina Lindahl
dc.contributor.authorChristiansen, Elisabeth
dc.contributor.authorAarseth, Eline Kornelia Lillestøl
dc.date.accessioned2021-09-23T21:59:45Z
dc.date.available2021-09-23T21:59:45Z
dc.date.issued2021-05-19
dc.description.abstractBakgrunn: Oral mukositt (OM) er blant de vanligste orale bivirkningene som oppstår blant pasienter som gjennomgår stråleterapi mot hode-/halsområdet. Det er i dag behov for rapporteringsverktøy for subjektive symptomer, for å kunne tilrettelegge for den enkelte pasient gjennom kreftbehandlingen, samt å kunne måle effektiviteten av medisinske tiltak. Patient-Reported Oral Mucositis Symptom (PROMS)-spørreskjema er et rapporteringsverktøy som ble utprøvd og validert til bruk blant hode-/halskreftpasienter i et forskningsprosjekt i Canada. Behovet for et tilsvarende skjema på norsk, gjorde at dette kvalitetsevalueringsprosjektet ble satt i gang. Hensikt og problemstilling: Formålet med kvalitetsevalueringsprosjektet, var å sammenligne de rapporterte PROMS-scorene fra en gruppe hode-/halskreftpasienter som gjennomgikk strålebehandling i Toronto, Canada, med en tilsvarende pasientkohorte fra Tromsø, Norge. Videre var hensikten å evaluere om PROMS-spørreskjema kan benyttes blant hode-/halskreftpasienter i Norge, for å vurdere i hvilken grad OM påvirker hode-/halskreftpasientene underveis i strålebehandlingen. Materiale og metode: Pasienter på øre-nese-hals (ØNH)-avdelingen i Tromsø ble tilbudt å fylle ut en norsk versjon av PROMS-spørreskjema ukentlig, i de seks behandlingsukene de gjennomgikk strålebehandling mot hode-/halsregionen. Spørreskjemaene ble samlet inn av helsepersonell på avdelingen, og ble anonymisert før vi som masterstudenter fikk tilgang til materialet. PROMS-scorene ble målt til nærmeste millimeter på en visuell analog skala (VAS), og deretter systematisert i Excel. Resultatene ble framstilt i en graf, og sammenlignet med en tilsvarende graf fra Toronto. Resultater: Studien som ble utført i Tromsø viste til at pasientrapportert funksjonsforstyrrelse og smerter, økte i takt med behandlingsforløpet, i samsvar med observasjoner gjort tidligere i Toronto. Pasientene fra Toronto scoret høyere enn pasientene fra Tromsø, gjennom de siste behandlingsukene. Konklusjon: Dette kvalitetsevalueringsprosjektet konkluderer med at PROMS-spørreskjema oversatt til norsk, kan benyttes under pasientbehandling, enten som supplement, eller som erstatning for klinisk undersøkelse, i de tilfellene hvor dette er indisert.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/22654
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2021 The Author(s)
dc.subject.courseIDODO-3901
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk odontologiske fag: 830::Oral medisin: 835en_US
dc.titleOrale bivirkninger for pasienter som får strålebehandling i forbindelse med behandling av hode-/halskreft, rapportert i form av PROMS-spørreskjemaen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record