Recent additions

 • Influence of professionally assessed normative orthodontic treatment need on adult OHRQoL 

  Dahlberg, Magne A.; Konradsen, Anders (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-20)
  Introduction: There is an increasing amount of research regarding the impact of malocclusions on OHRQoL. Reviews on this topic has mostly focused on children and adolescents, and therefore the aim of this thesis is to investigate the impact of professionally assessed normative orthodontic treatment need on adult OHRQOL. Materials and methods: Four electronic databases (PubMed, EMBASE, Cochrane ...
 • Appen TannSkrekk: En undersøkelse av opplevd nytteverdi og brukervalg 

  Derouiche, Sonja; Strømme, Hanne Marit (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-05-18)
  Appen TannSkrekk er et selvhjelpverktøy for personer med mild til moderat tannbehandlingsangst utviklet ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter i Midt-Norge (TkMN) i 2017. TannSkrekk har som hensikt å hjelpe disse personene til en enklere tannbehandling gjennom valg av tilpasninger som kan benyttes i forbindelse med tannbehandling for å bedre kommunikasjon med tannhelsepersonalet. Denne oppgave ...
 • Krone på tann kontra fylling. Kliniske momenter til grunn for anbefaling 

  Olsen, Vilde Renate; Lettrem, Marie; Fagerås, Jenni (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-20)
  Bakgrunn: Målsetningen med denne oppgaven er å finne ut om det finnes gode kliniske retningslinjer for valg av optimal tannrestaurering, da man som kliniker må vurdere dette nærmest daglig. Alternativene kan være en intrakoronal restaurering, benevnt fylling, eller en ekstrakoronal restaurering, benevnt krone. Vi har derfor laget en PICO: Hos en pasient med en tann med indikasjon for restaurering, ...
 • Tannhelseinformasjon på norske blogger 

  Olsen, Tora Møller; Holm, Ingrid (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-20)
  Det har blitt vanlig å søke etter helseinformasjon på nett, og dermed også tannhelseinformasjon. Blogger er en del av sosiale medier i Norge, og hensikten med oppgaven var å undersøke hva norske bloggere skriver om tannhelserelaterte tema. Vi ønsket også å undersøke om noen av innleggene relatert til tannhelse var reklame for et firma, og i så fall hvor mange. I tillegg ønsket vi å kartlegge hvilke ...
 • Orale bivirkninger for pasienter som får strålebehandling i forbindelse med behandling av hode-/halskreft, rapportert i form av PROMS-spørreskjema 

  Halvorsen, Ina Lindahl; Christiansen, Elisabeth; Aarseth, Eline Kornelia Lillestøl (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-19)
  Bakgrunn: Oral mukositt (OM) er blant de vanligste orale bivirkningene som oppstår blant pasienter som gjennomgår stråleterapi mot hode-/halsområdet. Det er i dag behov for rapporteringsverktøy for subjektive symptomer, for å kunne tilrettelegge for den enkelte pasient gjennom kreftbehandlingen, samt å kunne måle effektiviteten av medisinske tiltak. Patient-Reported Oral Mucositis Symptom ...
 • Resistensutvikling og resistensgener relatert til bruk av klorheksidin og natriumhypokloritt i odontologisk praksis - En litteraturstudie fra 2000 til 2020 

  Løkaas, Karoline Ingeborg; Bie, Nikoline von Selchow; Paulsen, Fredrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  Bakgrunn: Formålet med studien er å undersøke eksisterende resistens og risiko for videre resistensutvikling forbundet med bruk av klorheksidin og natriumhypokloritt. Dette i relasjon til bakterier i odontologisk praksis. Metode: Vi har laget en systematisk oversikt over forskning som omhandler mikrobiell resistens knyttet til desinfeksjonsmidler relevante i odontologisk praksis. På bakgrunn av ...
 • The use of commercial ELISA kits in measuring CA6 concentration of saliva 

  Machlik, Edit; Woll, Emilie Elise (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-20)
  Introduction: Carbonic anhydrase 6 (CA6) is the only secreted member of the carbonic anhydrase enzyme family. This enzyme catalyzes the reversible hydration of carbon dioxide: CO2 + H2O ⇔ H+ + HCO3-. The dehydration reaction contributes to net acidification in several tissues and biological fluids. Salivary CA6 attaches to the enamel and predisposes to caries probably by acidifying the dental biofilm ...
 • Molar - Incisor Hypomineralization (MIH) and long - term exposure to 25 - hydroxyvitamin D, measured as Bone Mineral Density (BMD) in adolescents from Northern Norway: an epidemiological study based on the Tromsø study: “Fit Futures” 

  Dekkerhus, Kristin Adelaide (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-20)
  Aims: The basis of the study was to evaluate if MIH could be related to low levels of vitamin D. Vitamin D is understood to have a key role in both enamel and dentin formation, and maturation, in addition to skeletal integrity. BMD could give a clue of the participants’ long - term vitamin D exposure, indirectly giving a reflection of a possible vitamin D impact on enamel mineralization. Materials ...
 • Valg av kronemateriale for posteriore konstruksjoner blant offentlige tannleger ved universitetstannklinikker i Norge - En spørreundersøkelsesbasert studie 

  Gustavsen, Mari; Døhl, Emma A. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-18)
  Hensikten med masteroppgaven er å få et innblikk i hvilke faktorer som påvirker valg av kronemateriale blant tannleger ansatt på offentlige klinikker, tilknyttet Universitet i Tromsø. Oppgaven fokuserer på posteriore, single kroner, og hva tannlegene vektlegger når de velger materiale. Når tannleger velger kronematerial, så kan flere faktorer påvirke valget, for eksempel antall praktiserende år, ...
 • Evaluering av In vitro metode for demineralisering av rotoverflaten 

  Bredeli, Aud Irene; Fjellsøy, Kristine; Fjær Skåre, Synne Alette (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-05-20)
  Bakgrunn: Stadig flere eldre beholder sine egne tenner i høy alder. Blant de utfordringene som hyppig ses er blottlagte rotoverflater. Rotoverflatene er sårbare for kariesangrep og erosjoner. Målet for studien var å skape demineralisering in vitro på rotoverflater med et utvalg av fire syreløsninger. Vi skulle beskrive hvordan eventuelle demineraliseringer visuelt artet seg på rotoverflaten, og ...
 • Knowledge of, compliance with and attitudes towards, infection control routines in dental practice: a survey among dental students and dental faculty members in North-West Russia 

  Valkov, Egor; Klæbu, Sigurd; Lange, Sondre Halvor (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-05-20)
  Infections are among the most significant healthcare problems in terms of the global perspective. Its increasing burden on healthcare settings may lead to a higher prevalence of antibiotic resistance, increased morbidity, and mortality among the patients who admit to health care institutions. Several antibiotic-resistant bacteria, including Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA), which ...
 • In vitro micro-CT analyse av demineraliseringslesjoner på emaljeoverflaten 

  Hanssen, Mathias Gyllan; Johansen, Robert Julian; Olsen, Oda Bendika Damås (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-05-20)
  Målsetting: Målet med dette masterforsøket er å danne demineraliseringslesjoner som ligner på initialkaries ved hjelp av 4 ulike syreløsninger på emaljeoverflaten in vitro, og deretter sammenlikne bildene utfra de diagnostiske kriteriene, definert under, for å se hvilken som gir det beste resultatet. Metode: 40 tenner ble samlet inn fra UTK og TkNN, hvor deretter 12 tenner ble randomisert valgt ut ...
 • Potential effect of airborne-particle abrasion (APA) on stainless steel and ceramic bracket base volume 

  Kniaziowski, Konrad (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-05-20)
  Background: Bracket failure due to loss of adhesion is common and influences treatment time and patient comfort in orthodontic practice. This pilot study is focused on a widely used adjunctive method for bracket recycling -Airborne-Particle Abrasion (APA) and its impact on the retentive mesh pad volume and surface area in two types of brackets. Objectivities: To explore potential loss of retention ...
 • Comparing apical bacterial leakage using two different obturation techniques in human upper incisors: An in vitro pilot study 

  Johansen, Signe Marie; Mikkelsen, Synne (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-05-19)
  The materials and techniques for root canal obturation is critical for treatment success. Cold lateral condensation is a widely used obturation technique, but core carrier techniques requiring heat has been developed to overcome disadvantages with the cold obturation techniques. GuttaCore is a relatively new and unstudied core carrier technique in vitro. The bacterial leakage test has been regarded ...
 • The association between children’s oral health and parents’ socioeconomic position in Northern Norway 

  Thomassen, Jeanett Kraukle; Larsen, Beate (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-20)
  <p>Background: Dental caries is the most common chronic disease in children. In Norway there are government sponsored programs that give all children (0-18 years) free public dental treatment. This program seems to reduce the social gap in oral health compared to countries where dental treatment is paid out-of-pocket. There are indications that not all children in Norway benefit equally good from ...
 • Patients’ preferences for management of deep occlusal, initial occlusal and root carious lesions 

  Torres, Thea; Salomonsen, Jenny (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-12)
  Introduction: Evidence-based dentistry is a threefold method of working as a dentist. The threefold method is clinical experience, evidence-based research and patients’ preferences. The purpose of this study was to investigate patient’s preferences for management of different carious lesions; initial occlusal carious lesions, deep occlusal carious lesions, and root carious lesions, and if there was ...
 • Morphological Variations of the Mandibular Premolars. Tooth Morphology and Identification - A Macro Analysis 

  Olsen, Susanne; Aune, Martine Lilleeng (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-20)
  Background: In the context of teaching tooth morphology to dentist students, which is based on the anatomical and morphological hallmarks described in the literature, some of the teeth in the permanent dentition have shown to be harder to characterize than others. The aim of this project was to specifically focus on the premolars of the lower jaw. By studying a collection of extracted teeth and ...
 • Antibiotic Prescription among Norwegian Dentists (2010-2016) 

  Røberg, Eveline; Evensen, Tiril Colberg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-20)
  Norwegian health authorities have a goal to reduce the total antibiotic use by 30% by 2020. Studies have shown that dentists contribute to about 8% of the total antibiotic consumption in Norway, which emphasizes the role of dentists to achieve a reduction in the use of antibiotics in the society. The antibiotic prescription pattern among Norwegian dentists from 2010 until 2016 have been mapped and ...
 • Tannhelsetilbudet til innsatte i norske fengsler. En spørreundersøkelse blant fengselsansatte og fengselstannleger 

  Berggren, Tiril; Endresen, Erika Haugli; Bondø, Therese (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-18)
  Introduction: The extents of dental health issues are greater among prisoners compared to the general population. This study aimed to assess the dental services available to inmates in Norwegian prisons. Method: Electronic questionnaires were sent to 42 dentists treating inmates, and 43 prison workers. Results: Forty dentists and 38 prison workers participated in the study. 17 out of 18 ...
 • Prevalens av odontogene cyster i Norden, systematisk oversikt. Eventuelle risikofaktorer. 

  Nilssen, Lone Johanne; Opøyen, Maren F. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-21)
  Bakgrunn: Målet med studien er å belyse prevalens og eventuelle risikofaktorer av odontogene cyster i Norden, som inkluderer Norge, Sverige, Danmark og Finland. Metode: Systematisk oversikt med spesifikke søkeord og kombinasjoner i PubMed, den norske  Tannlegeforeningen og Tannlegetidende, det danske Tandlaegebladet og svenske Tandläkartidningen. Resultat: Av totalt 1338 ble fire artikler selektert ...

View more