Recent additions

 • Oral helse og sosial bakgrunn: En tverrsnittsstudie basert på den sjuende Tromsøundersøkelsen 

  Evensen, Marie Therese; Sadykow, Sofie; Sadykow, Albert (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-19)
  Hensikten med denne masteroppgaven var å undersøke hvorvidt det er sammenheng mellom sosioøkonomisk status og tannhelse hos den voksne befolkningen i Tromsø. Materiale og metode. Datamateriale innhentet fra Tromsøundersøkelsen, Tromsø 7. Deltakerne besto av individer over 40 år som var bosatt i Tromsø kommune. Totalt var det 32 591 inviterte til å delta, hvorav 21 083 deltok i helseundersøkelsen. ...
 • Munn- og tannstell for eldre i hjemmetjenesten. En kartlegging av kunnskap og evaluering av utbytte etter kurs 

  Larssen, Merethe Dahl; Rusten, Malene Bergset; Fredriksen, Kristine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-01)
  Eldre utgjør en økende andel av befolkningen og flere har i dag egne tenner. Tiden som hjemmeboende bærer preg av redusert kontakt med den offentlige tannhelsetjenesten, og økende kontakt med hjemmetjenesten. Frem til innleggelse på sykehjem viser det seg at mange har en oral helse som har forfalt. Tidligere undersøkelser viser at det er behov for kompetanseheving blant pleiepersonell som yter munn- ...
 • Orale utfordringer i etterkant av munn- og halskreftbehandling 

  Monsen, Lena; Kristoffersen, Lisa (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-04-30)
  I denne studien har vi belyst utfordringer, sykdoms- og behandlingsrelaterte bivirkninger hos pasienter som har blitt behandlet for munn- og/eller halskreft. Ved å analysere data fra en undersøkelse blant medlemmene i Munn- og halskreftforeningen har vi kartlagt ulike plager og hvordan de fordeler seg med hensyn til kreftlokalisasjon og type kreftbehandling. Vi har også kartlagt hvilke av plagene ...
 • Digital learning application for clinical dentistry – a pilot study 

  Ertsås, Oliver; Marjala, Matias Fosse (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-02)
  <p>Background: Microlearning is a growing trend in education which can have a positive effect on learning motivation and outcome. In health education, it has been shown to increase student knowledge and confidence in clinical procedures. Little research has been done on implementing digital learning solutions specifically aimed for clinical dental studies. Unifractal is an existing digital learning ...
 • Kan implisitte holdninger i tannhelsetjenesten påvirke hvilke kliniske beslutninger og vurderinger som tas? 

  Arntzen, Guro; Mæhre, Maria Emilie (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-02)
  Bakgrunn: Innenfor tannhelsetjenesten kan behandleren ofte møte pasienter som opplever subjektiv smerte, og det kan hende at flere behandlingsalternativer kan vurderes til å være rett behandling avhengig av hvilken behandler som vurderer pasientkasuset. Til tross for at det finnes forskning på implisitte holdningers påvirkning på kliniske beslutninger innenfor mange områder innenfor helsevesenet, ...
 • The effect of low pH on surface hardness, volume, surface area and morphology of direct dental restorative materials 

  Thomassen, Julie Susann Sindsen; Fossland, Ane Sofie Melhus; Jensen, Karine Lovise Strand (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-02)
  Background: Dental erosions as a disease is an increasing problem today, in particularly among adolescents. They may be caused by intrinsic factors such as gastric juice, frequently present in the oral cavity of bulimic patients. Direct dental restorative materials may be used to treat erosions, but the data regarding the effects of low pH on volume changes of these materials are limited. Objective: ...
 • Combating antibiotic resistance: An approach to discover antimicrobial compounds 

  Wigand, Johannes; Winje, Endre (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-01)
  Objective: This study aims to test a cost-effective approach for discovery of novel molecular compounds with antimicrobial characteristics. Materials and methods: Thirteen randomly picked objects were swabbed in the area in and around Liverpool. They were further cultivated on BHI-agar plates, and then spread on top of several clinically relevant pathogenic indicator strains including C. albicans, ...
 • Technical quality of root-filled teeth performed by undergraduate students at UiTs student clinic 

  Nilsen, Line Marlen; Johnsen, Lisa Charlanka (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-04-29)
  This retrospective study aims to evaluate the technical quality of root fillings performed at the UiT student clinic between 2011 and 2021, and reveal factors influencing the quality. The sample consisted of 474 periapical radiographs of endodontically treated teeth. All cases were treated by 4th and 5th year undergraduate students at UTK, from 2011 to 2021. Each root was independently ...
 • Tidsbruk i fyllingslegging med moderne- og konvensjonell teknikk 

  Eira, Mailinn Anti; Mikalsen, Nina Elisabeth (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-04-28)
  Innledning: Fyllingsterapi utgjør en stor andel av tannlegers arbeidshverdag, og det finnes flere ulike måter å legge fylling på. I denne undersøkelsen er det gjort en sammenligning av tidsbruken mellom moderne ett-steg adhesiv med bulk-fill fyllingsteknikk og konvensjonell tre-stegs adhesiv med skrålagsfyllingsteknikk. Dette kan gi relevant informasjon om hvilken av metodene som kan være relevante ...
 • Role of hormones in bone formation and resorption: A literature review [How hormones; adiponectin, angiotensin, cortisol, erythropoietin, insulin, parathyroid hormone, oxytocin, sex hormones, affect bone remodeling] 

  Tunheim, Eirin Grinde (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-01-05)
  The study aims to present the current research literature on hormones and its influence on bone remodeling and metabolism; an emphasis is given the disease of dry socket and bone related diseases such as periodontitis and osteoporosis. This thesis’ overview may be helpful by motivating the discovery of new approaches to address these diseases. There is plenty of available research about hormones ...
 • Adverse effects of clear aligner orthodontic treatment – a literary review 

  Ali, Ula Bashar; Mohamed, Bushra Omar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-02)
  Background and aim: Orthodontic treatment with clear aligners has been increasingly popular since introduction in the late 1990 ́s. This literary review is aimed to study the adverse effects in connection to clear aligner treatment regarding white spot lesions, root resorption, periodontal status, pain and discomfort. Material and methods: Search in the PubMed, Cochrane Library and Embase databases ...
 • Hvilken betydning har tannlegers kjønn for pasienter? 

  Nyhus, Ingrid; Sund, Lise; Soosaiappu, Lourddes Vennela (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-19)
  Introduksjon: Tannlegeyrket har de senere år blitt mer kvinnedominert, og det har blitt diskutert om det er behov for tiltak for å utjevne kjønnsforskjellen. En jevnere kjønnsbalanse har vist seg å være positivt for arbeidsmiljø, men det er usikkert om tannlegens kjønn har påvirkning på pasienters fornøydhet. Hensikt og problemstilling: Hensikten med oppgaven er å undersøke om tannlegens kjønn ...
 • The difference in salivary biomarkers comparing healthy children and children with juvenile idiopathic arthritis 

  Hissink, Cristell-Mari; Rebne, Karoline; Rørbakken, Ingrid (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-05-15)
  Aims: Children with juvenile idiopathic arthritis (JIA) have a chronic inflammatory condition often with a fluctuating disease course. Could increased levels of bacteria and inflammatory markers be a marker of disease onset and disease activity, or is it simply a consequence of the disease? Our aim with the study is to investigate inflammatory markers and two selected bacteria found in saliva in ...
 • Influence of professionally assessed normative orthodontic treatment need on adult OHRQoL 

  Dahlberg, Magne A.; Konradsen, Anders (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-20)
  Introduction: There is an increasing amount of research regarding the impact of malocclusions on OHRQoL. Reviews on this topic has mostly focused on children and adolescents, and therefore the aim of this thesis is to investigate the impact of professionally assessed normative orthodontic treatment need on adult OHRQOL. Materials and methods: Four electronic databases (PubMed, EMBASE, Cochrane ...
 • Appen TannSkrekk: En undersøkelse av opplevd nytteverdi og brukervalg 

  Derouiche, Sonja; Strømme, Hanne Marit (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-05-18)
  Appen TannSkrekk er et selvhjelpverktøy for personer med mild til moderat tannbehandlingsangst utviklet ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter i Midt-Norge (TkMN) i 2017. TannSkrekk har som hensikt å hjelpe disse personene til en enklere tannbehandling gjennom valg av tilpasninger som kan benyttes i forbindelse med tannbehandling for å bedre kommunikasjon med tannhelsepersonalet. Denne oppgave ...
 • Krone på tann kontra fylling. Kliniske momenter til grunn for anbefaling 

  Olsen, Vilde Renate; Lettrem, Marie; Fagerås, Jenni (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-20)
  Bakgrunn: Målsetningen med denne oppgaven er å finne ut om det finnes gode kliniske retningslinjer for valg av optimal tannrestaurering, da man som kliniker må vurdere dette nærmest daglig. Alternativene kan være en intrakoronal restaurering, benevnt fylling, eller en ekstrakoronal restaurering, benevnt krone. Vi har derfor laget en PICO: Hos en pasient med en tann med indikasjon for restaurering, ...
 • Tannhelseinformasjon på norske blogger 

  Olsen, Tora Møller; Holm, Ingrid (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-20)
  Det har blitt vanlig å søke etter helseinformasjon på nett, og dermed også tannhelseinformasjon. Blogger er en del av sosiale medier i Norge, og hensikten med oppgaven var å undersøke hva norske bloggere skriver om tannhelserelaterte tema. Vi ønsket også å undersøke om noen av innleggene relatert til tannhelse var reklame for et firma, og i så fall hvor mange. I tillegg ønsket vi å kartlegge hvilke ...
 • Orale bivirkninger for pasienter som får strålebehandling i forbindelse med behandling av hode-/halskreft, rapportert i form av PROMS-spørreskjema 

  Halvorsen, Ina Lindahl; Christiansen, Elisabeth; Aarseth, Eline Kornelia Lillestøl (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-19)
  Bakgrunn: Oral mukositt (OM) er blant de vanligste orale bivirkningene som oppstår blant pasienter som gjennomgår stråleterapi mot hode-/halsområdet. Det er i dag behov for rapporteringsverktøy for subjektive symptomer, for å kunne tilrettelegge for den enkelte pasient gjennom kreftbehandlingen, samt å kunne måle effektiviteten av medisinske tiltak. Patient-Reported Oral Mucositis Symptom ...
 • Resistensutvikling og resistensgener relatert til bruk av klorheksidin og natriumhypokloritt i odontologisk praksis - En litteraturstudie fra 2000 til 2020 

  Løkaas, Karoline Ingeborg; Bie, Nikoline von Selchow; Paulsen, Fredrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  Bakgrunn: Formålet med studien er å undersøke eksisterende resistens og risiko for videre resistensutvikling forbundet med bruk av klorheksidin og natriumhypokloritt. Dette i relasjon til bakterier i odontologisk praksis. Metode: Vi har laget en systematisk oversikt over forskning som omhandler mikrobiell resistens knyttet til desinfeksjonsmidler relevante i odontologisk praksis. På bakgrunn av ...
 • The use of commercial ELISA kits in measuring CA6 concentration of saliva 

  Machlik, Edit; Woll, Emilie Elise (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-20)
  Introduction: Carbonic anhydrase 6 (CA6) is the only secreted member of the carbonic anhydrase enzyme family. This enzyme catalyzes the reversible hydration of carbon dioxide: CO2 + H2O ⇔ H+ + HCO3-. The dehydration reaction contributes to net acidification in several tissues and biological fluids. Salivary CA6 attaches to the enamel and predisposes to caries probably by acidifying the dental biofilm ...

View more