Recent additions

 • Fitness cost and excision rate of the conjugative transposon Tn916 

  Johansen, Stine Dolores Arctander; Hansen, Ragnhild Tanberg; Ressheim, Tina-Beate Grønning (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-19)
  Dental infections are getting more difficult to treat because of the increasing amount of antibiotic resistant oral bacteria. A bacterium can acquire resistance by horizontal gene transfer, this allows a bacterial population to acquire antibiotic resistance genes at a great rate. Occasionally, newly acquired resistance can reduce bacterial fitness. However, bacteria can evolve quickly to compensate ...
 • Comparison of undergraduate dental education in Aarhus, Brescia and Tromsø 

  Gangstøe, Anette Rognmo; Danielsen, Gøril Berg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-20)
  The aim of this work was to compare undergraduate dental educations at Aarhus University in Denmark, at the University of Brescia in Italy and at the University of Tromsø – The Arctic University of Norway and see if the students have different preconditions at graduation. Information about the curriculum and study subjects and oral health provision systems was collected from reports and articles. ...
 • Fluoride on the Internet: Content analysis of web-pages from the Google search engine. 

  Sriskandarajan, Nivetha; Andersen, Kent (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-20)
  Objectives/background: This study aimed at providing more knowledge about what kind of information is available to people when looking for information about fluoride on the Internet. Methods: The search engine Google was used to search for web-pages written in the period 1997-2016, with the keyword "fluoride teeth". Top 10 web-pages that were written in each of the specified years were analyzed ...
 • Pålitelighet til informasjon om syreskader på norske nettsider. En kvantitativ dokumentanalyse 

  Vang, Vilde Nordhagen; Hansen, Mia Niskanen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-20)
  Formål: Formålet med studien var å undersøke og sammenligne påliteligheten til ulike kategorier av norske nettsider med informasjon om syreskader på tenner. Metode: Vi brukte søkeordet” syreskader” på søkemotoren Google.no, og 81 nettsider med informasjon om syreskader på tenner ble inkludert i studien. Nettsidene ble delt inn i fem kategorier: Profesjonelle/Helseportal, Reklame, Tannklinikk, Media ...
 • The sheep head model for educational purposes in periodontal and oral surgery for dental undergraduates. Systematic review and laboratory investigation 

  Pedersen, Lisbeth Christina; Richardsen, Stina Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-20)
  Animal teaching models for a variety of surgical procedures in dentistry have been developed more than 50 years ago. In this study a systematic review was conducted to identify animal cadaver models and teaching outcome in regards to teaching dental undergraduates periodontal and oral surgery. The systematic review created a basis, and an examination of the sheep maxilla for its suitability as a ...
 • Tn916/Tn1545 family in oral streptococci, a literature review from 1992 til 2017 

  Gravdal, Ingrid (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-20)
  In the current study an account of all published articles in the last 25 years about Tn916/Tn1545 like elements with clinically relevant antibiotic resistance in oral streptococci, was reviewed. The following search words were used: Tn916 and resistance and oral streptococci and mobile genetic elements. Results: A total of eleven articles were retrieved. Three of them were excluded because they ...
 • Knowledge and practices of antibiotic prescription in Arkhangelsk, Russia. A cross-sectional survey among dentists and dental students 

  Eriksen, Marcus Dyvik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-20)
  Aim: Considering the possible risk of continuing the negative trend of the development of resistant bacteria, and the association of high resistance to high use of antibiotics, therefore it is important to map the general knowledge among all healthcare professionals, including dentists, about antibiotic use practices. The aim of the study was, therefore, to reveal the knowledge among dentists, ...
 • Tannhelsepersonells erfaringer vedrørende barn med mye karies og foreldrenes tannhelsekunnskap 

  Noori, Husna; Faizi, Heela (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-19)
  I Norge har 20 % av barn 80 % av de registrerte kariesangrepene. Forskning viser at foreldres kunnskap, atferd og evne til å forstå helseinformasjon påvirker barnets tannhelse. Vi ville undersøke hvilke erfaringer tannleger/tannpleiere har vedrørende disse barna og deres foreldre. Tanker om hvordan man kan på best mulig måte ivareta disse barnas tannhelse var også av interesse. Hensikten med intervjuet ...
 • The relationship between personality characteristics of dentists, dental anxiety, negative stories, and negative experiences with dental treatment. 

  Lillejord, Vetle; Lillejord, Sondre; Furnes, Martine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-18)
  Background: Negative stories about the dentist are prevalent in mass-media and in social discourse. There are few studies about the effect of this, and we know that dental anxiety has not decreased over time, even though there have been a lot of changes in dental care. This study explores the impact of dental anxiety, negative stories and negative experiences on the rating of dentists’ personality ...
 • Samarbeidet mellom hjemmetjenesten og den offentlige tannhelsetjenesten i Troms 

  Bremer, Eirik Samuelsen; Berntsen, Hanna Aksnes; Pedersen, Inger-Ann (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-18)
  Bakgrunn: Personer som mottar hjemmesykepleie har ifølge Lov om tannhelsetjenesten rett til gratis tannbehandling fra den offentlige tannhelsetjenesten (DOT). Samtidig viser tall fra Statistisk sentralbyrå at på landsbasis er det under en fjerdedel som benytter seg av dette tilbudet. Man vet at levealderen har steget jevnt siden 1950-tallet og man forventer at den fremdeles kommer til å stige de ...
 • Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (Norwegian). Oversettelse av et internasjonalt diagnostisk verktøy. 

  Hansen, Arianne Holmgren; Walderhaug, Marte; Sanchez, Aina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-14)
  Formål: Hensikten med prosjektet er å bidra til å utvikle en norsk versjon av Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD). En norsk versjon av DC/TMD vil kunne tilrettelegge for presis diagnostikk av pasienter med norsk bakgrunn og resultatmål fra Norge vil medvirke i internasjonal klinisk forskning av berørte pasientgrupper på tvers av kulturer. Bakgrunn: På engelsk benyttes ...
 • Snus intervention among dental personnel in Norway 

  Kverneng, Alexandra Hansson; Rustad, Julie Marie Børnich; Kvitvær, Katrine Nystad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-02-06)
  Objectives: The aim of our study was to investigate dentists' and dental hygienists' practices concerning snus cessation in the dental clinics, and to map if they have enough knowledge about snus. We also wanted to see if there are differences between dentists and dental hygienists in cessation activity and successfulness, and what methods are used for intervention. Methods: A questionnaire was ...
 • Light curing composite -a thermal risk for the pulp? 

  Haukland, Torbjørn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-19)
  Introduction and objectives: Light curing has shown to be a risk for the pulp as well as for superficial tissues due to high temperatures. The aim of this study was to evaluate temperature changes in a low viscosity bulk fill composite and the temperature effect on the pulp chamber temperature during light curing using a LED light curing device (LCU). The null hypothesis stated was that the composite ...
 • Mechanical properties of bulk fill compared to universal composites. 

  Winsjansen, Andreas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-16)
  Objectives: Bulk fill composites are becoming increasingly popular due to claimed facilitated placement and curing. Varying results on the mechanical properties and depth of cure have been reported, however. The aim for the present study was to compare flexural strength, E-modulus, secant modulus, Knoop hardness and depth of cure of bulk fill and universal composite materials, subjected to different ...
 • Tannhelsetjenesten og innmeldinger til Barnevernet. Tannhelsetjenestens behov for retningslinjer og veiledning, for å gi utsatte barn den støtten som trengs. 

  Kræmer, Helle Feldt; Stiberg, Katharina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-16)
  I masteroppgaven ønsker vi kort å beskrive hvilken beskyttende tiltak som finnes for barn som er utsatt for vold, overgrep, omsorgssvikt og dental forsømmelse. Vi ønsker også og kartlegge rutiner og beredskap i den Offentlige Tannhelsetjenesten i Nordland og Troms, ved mistanke om at barn er utsatte for overnevnte. Våren 2017 skal Helsedirektoratet presentere nye nasjonale retningslinjer angående ...
 • Benresorpsjonshemmende medikamenter og oral helse. En undersøkelse om kunnskap blant tannleger og fastleger i Troms fylke i 2012 

  Valio, Evie Charlotte Alseth; Sellin, Line
  Introduksjon: målet med denne studien var å kartlegge kunnskapen om benresorpsjonshemmende medikamenters effekt på oral helse blant tannleger og fastleger i Troms fylke. Metoder: spørreskjemaer ble sendt til 144 tannleger og 146 fastleger, for å kartlegge deres kunnskapsnivå. Resultater: 69 tannleger og 28 fastleger deltok i undersøkelsen. Tannlegene viste seg å ha god kunnskap om benresorpsjonshemmende ...
 • Norske tannlegers holdninger og metoder i behandling av dype karieslesjoner 

  Eriksen, Isabel; Kuzmiszyn, Tone (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-03)
  Sammendrag Mål: Målet for studien er å undersøke hvilke holdninger tannleger i Norge har til behandling av dype karieslesjoner i permanente tenner hos voksne, og hvilke behandlingsmetoder, materialer og instrumenter, som i praksis blir brukt. Metode: En strukturert spørreundersøkelse ble sendt ut til et tilfeldig utvalg (N=589) av norske tannleger. I spørreundersøkelsen spurte vi om demografiske ...
 • Detection and association of β-lactam resistance genes in Fusobacterium nucleatum and Prevotella intermedia. Investigation of cfxA in saliva samples 

  Knedahl, Ingeborg; Jakobsen, Sofie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-04-21)
  Abstract Background: Antibiotic resistance is an ever-increasing problem worldwide, caused by unnecessary and excess use of antibiotics. The problem has engaged more attention and research the recent years. Aims: The aim of this study is to detect levels of the antimicrobial resistant gene cfxA in saliva samples, and to investigate the linkage between this gene and the two chosen bacteria; Prevotella ...
 • Tannbehandlingsangst blant den samiske befolkningen i Finnmark. En del av Tannhelse i Nord-prosjektet 

  Partapuoli, Ul-Juhan; Tellefsen, Ole Mahtte Eira (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-19)
  Abstract Introduction: There is a lack of knowledge regarding dental anxiety among indigenous people and therefore, it is important to learn more about this condition. Dental anxiety can be a challenge for both patients and clinicians. The aim was to investigate if there were any differences in dental anxiety between people of Sámi and Norwegian origin. Materials and methods: 2,493 individuals, ...
 • Periodontitis Etiology, Diagnosis, Current and Future Therapy. A Literature review 

  Skare, Kariann (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-18)
  It is becoming clear that periodontitis is an inflammatory disease initiated by oral microbial biofilm, and likely due to poor oral hygiene and the failure of host immune system. Host response to the bacterial biofilm by the production of cytokines and subsequently inflammation response destroys the periodontium in the pathogenesis of the disease. This could lead to loosening or loss of teeth. In ...

View more