Show simple item record

dc.contributor.authorKjølaas, Jorun Høier
dc.date.accessioned2009-12-10T08:14:50Z
dc.date.available2009-12-10T08:14:50Z
dc.date.issued2005
dc.description.abstractDette paperet er et resultat av et mindre prosjekt oppmerksomheten er rettet mot tospråklige barns lesekompetanse på minoritetsspråket, som også er elevenes opplæringsspråk. Resultatet fra fase I viser at elevene var gode tekniske lesere, men hadde en svakere forståelse ved lesing av tekster på minoritetsspråket enn på majoritetsspråket. Dette har ført til fase II der intensjonen er felles innsats fra hjem, skole og lokalsamfunn for å styrke minoritetsspråket som skolespråk. Dette paperet er et resultat av forundersøkelsen til fase II. Hovedspørsmålet er: Hvilke perspektiv, roller og holdninger har de ulike aktørene til samarbeidet mellom hjem og skole? Undersøkelsen er definert som et case-studium bestående av en liten gruppe elever og deres foreldre og lærere. Feltarbeidet er semistrukturerte intervju med alle aktørene. Resultatet viser at foreldre og lærere har ulike perspektiv på hjem-skolerelasjon, noe som får konsekvenser for definering av egen og samarbeidspartnerens rolle. Hjemmene tenker primært ut fra en separasjonsmodell, men noen nærmer seg en brukermedvirknings modell. Skolen tenker ut fra en partnerskapsmodell, men har en praksis som ligger nærmere separasjonsmodellen.en
dc.format.extent73948 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.isbn82-7389-079-1
dc.identifier.issn0809-8360
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/2290
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_2040
dc.language.isonoben
dc.publisherEureka Forlagen
dc.relation.ispartofseriesSmåtrykk Eureka 4, 2005en
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Allmennpedagogikk: 281en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::General education: 281en
dc.titleVisjoner og virkelighet i samarbeidet mellom hjem og skole i en minoritetsspråklig konteksten
dc.typeResearch reporten
dc.typeForskningsrapporten


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record