Show simple item record

dc.contributor.advisorJarle, Weigård
dc.contributor.authorBugge, Ingvild Bjørk Spieler
dc.date.accessioned2010-01-12T10:28:18Z
dc.date.available2010-01-12T10:28:18Z
dc.date.issued2009-11-30
dc.description.abstractEn PMC (Private Military Company) er forkortelsen og betegnelsen på et privateid selskap, som tilbyr militære tjenester som vanligvis og tradisjonelt ville vært levert av regulære styrker. Med utgangspunkt i demokratiets hegemoniske plassering som den eneste anerkjente styreformen på verdensbasis tar denne oppgaven utgangspunkt i at man tilsynelatende uproblematisk har økt bruken av private militære tjenester og sikkerhetstjenester de siste årene, når dette i flere henseende bryter med sentrale demokratiske verdier. Det finnes noen uklare lovverk som i prinsippet skal omfatte private sikkerhetsselskaper, men det er tilnærmet ingen PMC-ansatte som har måttet stå til rette for ugjerninger eller annen type mislighold begått i tjenesten. Uklarhetene rundt både nasjonale og internasjonale reglementer fører til at bruken av dem kjennetegnes ved mangel på regulering og kontroll med hva selskapene foretar seg. At PMCer i tillegg fungerer utenfor den militære kommandorekken og engasjementsregler som de regulære styrkene må forholde seg til må anses som demokratisk problematisk. Kjøp av disse militære tjenestene behandles på lik linje med militær varehandel, som ikke har de samme kravene til offentlig innsyn som foreligger for bruk av ordinære militære styrker. Myndigheter offentliggjør antall omkomne av de regulære styrkene, men tilsvarende tall for private kontraktører er ikke offentlig tilgjengelige. I tillegg har bransjen nære bånd til vitale myndighetsorgan og offentlige posisjoner, noe som tyder på at bruken av dem ikke bare er et resultat av militærets behov og kostnadseffektivisering. PMCene brukes ofte som rådgivere i militærpolitiske beslutningsprosesser, og på grunn av opplysningssensibiliteten og den ofte strategiske betydningen av PMCenes virke, innehar de en særlig gunstig posisjon i forhold til å påvirke politikkutformere og folkevalgte. Dette berører forhold til demokratiske retningslinjer om upartiskhet og habilitet. Det konkluderes med at flere av omstendighetene rundt bruken av PMCer forårsaker demokratisk svikt i systemet. De demokratiske forutsetningene man tar for gitt er styrende for samfunnsliv og politisk virksomhet er ikke tilpasset dagens bruk av PMCer. At myndighetene ikke har klart å tilrettelegge for den omfattende anvendelsen av dem forårsaker at bruken av dem er demokratisk problematisk på flere områder.en
dc.format.extent1024209 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/2349
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_2099
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2009 The Author(s)
dc.subject.courseIDSTV-3902nor
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Internasjonal politikk: 243en
dc.subjectPMCen
dc.subjectprivate militære selskaperen
dc.subjectdemokratiske prinsipperen
dc.subjectparlamentarisk kontrollen
dc.subjectkommandolinjeen
dc.subjectengasjementsregleren
dc.titleHvordan utgjør dagens bruk av PMCer et demokratisk problem? : en studie av hvordan dagens bruk av PMCer svekker demokratiske retningslinjer med utgangspunkt i den vestlige verdens demokratiske statsidealen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record