Show simple item record

dc.contributor.advisorBüenz, Stefan
dc.contributor.advisorLaberg, Jan Sverre
dc.contributor.advisorMienert, Jürgen
dc.contributor.authorJohansen, Runar
dc.date.accessioned2010-06-16T11:09:40Z
dc.date.available2010-06-16T11:09:40Z
dc.date.issued2010-05-18
dc.description.abstractTo 3D-seismiske datasett fra den sørvestlige delen av Vøringmarginen på midtnorsk kontinentalsokkel er blitt brukt til å analysere den øvre del av Naustformasjonen (~0,5-0,2 ma). En seismisk stratigrafi med fire hovedenheter er etablert (enhet 1-4). De to eldste enhetene (enhet 1 og 2) er dominert av glasiale debrisstrømmavsetninger dannet under glasiale maksima da det Fennoskandiske isdekket nådde ut til eggakanten. Deler av enhet 2 er senere deformert ved yngre rashendelser. De to yngste enhetene (enhet 3 og 4) er karakteriseres som rasavsetninger og er relatert til Vigridraset og Sklinnadjupraset. I enhet 3 er det identifisert kompresjonsstrukturer dannet ved at godt konsoliderte avsetninger er blitt brutt opp og skjøvet inn over mer uforstyrrete deler. Mindre konsoliderte avsetninger er deformert ved kompresjon som resulterte i dannelse av foldestrukturer. Avsetningene i enhet 4 viser at utrasningene var karakterisert ved en komplisert strømningsprosess med utvikling av gjennomgående skjærsoner som skiller soner av sedimenter med ulik grad av deformasjon. De ulike sonene kan være avsatt til noe ulik tid eller ha bevegd seg med ulik hastighet i en hendelse. Sklinnadjupraset ble trolig utløst like etter Vigridraset. Sklinnadjupraset har trolig utviket seg retrogressivt og fylt igjen øvre del av rasgropa dannet av Vigridraset.en
dc.format.extent10881468 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/2498
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_2245
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2010 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDGEO-3900nor
dc.subjectVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400::Geofag: 450::Sedimentologi: 456en
dc.subjectVDP::Mathematics and natural science: 400::Geosciences: 450::Stratigraphy and paleontology: 461en
dc.subjectgeologien
dc.title3D seismisk analyse av begravde rasavsetninger på den SV delen av Vøringmarginenen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)