Show simple item record

dc.contributor.advisorBlankholm, Hans Peter
dc.contributor.authorJulsrud, Lars Joar
dc.date.accessioned2010-07-05T12:35:09Z
dc.date.available2010-07-05T12:35:09Z
dc.date.issued2010-05-18
dc.description.abstractDenne mastergradsopgaven har befattet seg med prediktiv lokasjonsmodellering, en GIS-basert metode utviklet for å forutsi hvor i landskapet det er mulig å finne nye arkeologiske lokaliteter. Målet for prosjektet bak oppgaven var å utvikle en lokasjonsmodell for å predikere kystbosetninger i Finnmarks eldre steinalder, med et Geografisk utgangspunkt i Varangerfjordområdet i Øst-Finnmark. I den sammenheng har det blitt forsøkt å kombinere modellvariabler som synes svært typiske for metoden med variabler knyttet til naturlige havneforhold, en lokaliseringsfaktor som det legges mye vekt på i nordnorsk eldre steinalderforskning. Det er noen klare utfordringer som må håndteres dersom man skal nærmere effektiv lokasjonsmodellering i norske kystlandskap, særlig når man fokuserer på tidsperioder så langt tilbake som eldre steinalder. På grunn av strandlinjeutviklingen som har pågått siden siste istid er man nødt til å forholde seg til at landskapet har endret seg mye over tid. Dette ble forsøkt håndtert ved å utvikle en stratifisert modell der landskapet ble delt inn i høydeintervaller for å gi kronologiske holdepunkter for modellframstillingen. Dette impliserte også en viss kronologisk kontroll over de mange kjente eldre steinalderlokalitetene i området slik at det også kunne gjennomføres en lagdelt testing av modellen i forhold til tid. Videre var det å modellere havneforhold en utfordring i seg selv da dette måtte gjøres gjennom en møysommelig manuell digitaliseringsprosess på leting etter gunstige kystlinjeformasjoner. Takket være et kartmateriale av svært god kvalitet lyktes modelleringen av havnevariabler med å produsere gode resultater i lokasjonsmodellen. En av havnevariablene, nes, eid og holmer, var faktisk så treffsikker at den ville ha kunnet fungert som en god lokasjonsmodell alene. Hvilket for prediktiv lokasjonsmodellering betyr at vi trolig må leve med at modeller rettet mot eldre steinalder vil være mer krevende å framstille enn det man ellers er vant til med GIS-basert modellering. Men med det riktige kartmaterialet for hånden vil det trolig være givende, og verdt å ta tak i.en
dc.format.extent2210892 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/2531
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_2278
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2010 The Author(s)
dc.subject.courseIDARK-3900nor
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Arkeologi: 090::Nordisk arkeologi: 091en
dc.subjectVDP::Humanities: 000::Archeology: 090::Nordic archeology: 091en
dc.titleSteder å være i Varanger : utvikling av en prediktiv lokasjonsmodell for kystbosetning i Finnmarks eldre steinalderen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record