Show simple item record

dc.contributor.advisorJørgensen, Lone
dc.contributor.authorArntzen, Ellen Christin
dc.date.accessioned2010-07-12T08:31:39Z
dc.date.available2010-07-12T08:31:39Z
dc.date.issued2010-05-12
dc.description.abstractHensikt: Hensikten med studien var å undersøke om individualisert fysioterapibehandling, kombinert med gangtrening på tredemølle med vektavlastning kan påvirke gange hos pasienter med MS. Metode: To pasienter med sekundær progressiv MS deltok i studien. Single Subject Experimental Design, med A-B-A-A faser ble benyttet. Pasientene ble testet 15 ganger; før, under og etter studiens intervensjon med Timed Up & Go (TUG), 10 meter gangtest, 2 minutter gangtest, Rivermead Visual Gait Assessment (RVGA), VAS-skala (selvopplevd gangproblem) og Rivermead Mobility Index (RMI). Pasientene fikk behandling 4 ganger i uken, i tre uker. Intervensjonen besto av 30 minutter individualisert fysioterapibehandling og 30 minutter gangtrening på tredemølle med vektavlastning. Resultater: Pasient A utførte TUG signifikant hurtigere i intervensjonsfasen og i oppfølgingsfase 1, og tenderte til hurtigere utførelse i oppfølgingsfase 2. Han gikk signifikant hurtigere på 10 meter gangtest i oppfølgingsfase 1 og tenderte å gå hurtigere i intervensjonsfasen. Pasient A gikk med større grad av abnormal gange kvalitetsmessig (RVGA) i alle faser etter baseline. Pasient B utførte TUG signifikant raskere i oppfølgingsfase 2 og gikk signifikant lengre på 2 minutter gangtest i oppfølgingsfase 1. Konklusjon: Resultatene indikerer at intervensjonen kan ha påvirket pasient A til å gå hurtigere, men kan også ha påvirket han til å gå med større grad av abnormal gange kvalitetsmessig. Intervensjonen kan ha påvirket pasient B til å gå lengre gangdistanse på kort sikt. For å evaluere effekt av denne typen fysioterapibehandling til pasienter med MS og gangproblemer, behøves imidlertid større studier og randomiserte kontrollerte forsøk. Nøkkelord: Multippel sklerose, gangproblemer, individualisert fysioterapibehandling, gangtrening, tredemølle, vektavlastning.en
dc.format.extent17071524 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/2552
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_2299
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2010 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDHEL-3990nor
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Fysioterapi: 807en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Physiotherapy: 807en
dc.titlePåvirker individualisert fysioterapibehandling, kombinert med gangtrening på tredemølle med vektavlastning, gange hos pasienter med MS?en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)