Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorJørgensen, Lone
dc.contributor.authorArntzen, Ellen Christin
dc.date.accessioned2010-07-12T08:31:39Z
dc.date.available2010-07-12T08:31:39Z
dc.date.issued2010-05-12
dc.description.abstractHensikt: Hensikten med studien var å undersøke om individualisert fysioterapibehandling, kombinert med gangtrening på tredemølle med vektavlastning kan påvirke gange hos pasienter med MS. Metode: To pasienter med sekundær progressiv MS deltok i studien. Single Subject Experimental Design, med A-B-A-A faser ble benyttet. Pasientene ble testet 15 ganger; før, under og etter studiens intervensjon med Timed Up & Go (TUG), 10 meter gangtest, 2 minutter gangtest, Rivermead Visual Gait Assessment (RVGA), VAS-skala (selvopplevd gangproblem) og Rivermead Mobility Index (RMI). Pasientene fikk behandling 4 ganger i uken, i tre uker. Intervensjonen besto av 30 minutter individualisert fysioterapibehandling og 30 minutter gangtrening på tredemølle med vektavlastning. Resultater: Pasient A utførte TUG signifikant hurtigere i intervensjonsfasen og i oppfølgingsfase 1, og tenderte til hurtigere utførelse i oppfølgingsfase 2. Han gikk signifikant hurtigere på 10 meter gangtest i oppfølgingsfase 1 og tenderte å gå hurtigere i intervensjonsfasen. Pasient A gikk med større grad av abnormal gange kvalitetsmessig (RVGA) i alle faser etter baseline. Pasient B utførte TUG signifikant raskere i oppfølgingsfase 2 og gikk signifikant lengre på 2 minutter gangtest i oppfølgingsfase 1. Konklusjon: Resultatene indikerer at intervensjonen kan ha påvirket pasient A til å gå hurtigere, men kan også ha påvirket han til å gå med større grad av abnormal gange kvalitetsmessig. Intervensjonen kan ha påvirket pasient B til å gå lengre gangdistanse på kort sikt. For å evaluere effekt av denne typen fysioterapibehandling til pasienter med MS og gangproblemer, behøves imidlertid større studier og randomiserte kontrollerte forsøk. Nøkkelord: Multippel sklerose, gangproblemer, individualisert fysioterapibehandling, gangtrening, tredemølle, vektavlastning.en
dc.format.extent17071524 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/2552
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_2299
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2010 The Author(s)
dc.subject.courseIDHEL-3990nor
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Fysioterapi: 807en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Physiotherapy: 807en
dc.titlePåvirker individualisert fysioterapibehandling, kombinert med gangtrening på tredemølle med vektavlastning, gange hos pasienter med MS?en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel