Show simple item record

dc.contributor.advisorBlix, Hilde Synnøve
dc.contributor.advisorStrobelt, Michael
dc.contributor.authorSundbø, Marthe Kirsten
dc.date.accessioned2022-06-28T05:57:36Z
dc.date.available2022-06-28T05:57:36Z
dc.date.issued2022-05-12en
dc.description.abstractBakgrunnen for denne oppgaven kommer fra en interesse for dialogfilosofi, og en interesse for sangfaget som en dialogisk praksis. Hensikten med oppgaven er å gå i dybden på det dialogiske ved sangundervisningen. Gjennom åpne intervjuer med tre ulike sangpedagoger, gis det et innblikk i ulike erfaringer med og perspektiver på sangundervisning som dialogisk praksis. Det teoretiske rammeverket for oppgaven ligger i sentrale begreper og teorier hentet fra Martin Buber, Michail Bakhtin, Paulo Freire, Gert Biesta og Otto Friedrich Bollnow. Flere av teoretikerne har som et felles premiss at den menneskelige eksistensen er dialogisk i sin natur. Begrepet det dialogiske innebærer derfor både dialogen mellom eleven og pedagogen, eksistensielle møter med musikken og dialogen med samfunnet og verden gjennom musikken. De funnene som er gjort i denne oppgaven peker på den sangfaglige undervisningspraksisen som noe som berører både elevens menneskelige og faglige utvikling, og musikken som et håndverk og en kunstform. Hovedfunnene handler om dialogen som et mellommenneskelig anliggende, hvordan man kan skape rom for (en åpen) dialog, dialogen med sangfaget som tradisjon og kunstform, og hvordan man i et dialogisk lys kan se subjektivering som sangfagets formål. Funnene peker også på det dialogiske som noe som er tett knyttet opp til en pedagogs menneskesyn, pedagogiske grunnsyn og etikk. Oppgaven kan ha relevans for musikkpedagoger, kunstpedagoger og andre som underviser i fag hvor dialog står sentralt. Nøkkelord: Sangpedagogikk, sangdidaktikk, musikkpedagogikk, dialogfilosofi, mesterlære, kunst, dialogisme, kritisk pedagogikk, subjektivering, polyfoni.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/25584
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universitetno
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.holderCopyright 2022 The Author(s)
dc.subject.courseIDMUS-3903
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Subject didactics: 283en_US
dc.titleSangundervisning som dialogisk praksisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveno
dc.typeMaster thesisen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record