Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRolf Andreas, Markussen
dc.contributor.authorKnudsen, Miriann Jessica
dc.date.accessioned2022-06-29T05:55:21Z
dc.date.available2022-06-29T05:55:21Z
dc.date.issued2022-05-03en
dc.description.abstractTemaet for denne masteroppgaven er magefølelser som behandlere i psykisk helsevern for voksne (PHV-v) kan erfare når de gjør selvmordsrisikovurderinger. Dagens verktøy for selvmorsrisikovurdering har lav predikasjonsverdi (3%). Internasjonale fagmiljø etterlyser derfor nye tilnærminger til hvordan forskning kan generere kunnskap for å forebygge selvmord. Forskningsspørsmålet er: På hvilke måter kan vi forklare opphavet til magefølelser som behandlere i psykisk helsevern for voksne (PHV-v) opplever å få når de gjør selvmordsrisikovurderinger, og hvilken verdi kan disse magefølelsene ha for å identifisere mennesker som er selvmorsnære? Metode: Kvalitativt studie som bruker visuell metode. 7 behandlere i psykisk helsevern for voksne (PHV) er intervjuet med utgangspunkt i bilder. Bildene ble brukt som medium for å formidle ikke-verbalt innhold. Drøfting: Resultatet ble analysert tematisk, og drøftesmed støtte i Tilmann Betsch definisjon av magefølelser, Neissners modell av den perseptuelle syklus, to modeller for atferdsmønster forut for selvmord, støtteteori og relevant forskning. Konklusjon:Magefølelser kan ha sitt opphav ubevisst mønstergjenkjenning og perseptuelle prosesser. Verdien av magefølelser knyttes ikke til å identifisere pasienter som er selvmordsnære, men som en ledetråd i vurderingsprosessen.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/25621
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universitetno
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.holderCopyright 2022 The Author(s)
dc.subject.courseIDHEL-3961
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800en_US
dc.titleEn undersøkelse av selvmordsrisikoens synlighet. Magefølelser under selvmordsrisikovurderinger. Hvor kan de komme fra og har de noen verdi?en_US
dc.typeMastergradsoppgaveno
dc.typeMaster thesisen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel