Show simple item record

dc.contributor.advisorKnudsen, Rune
dc.contributor.advisorGrenier, Gabrielle
dc.contributor.authorOpheim, Linda Nilsen
dc.date.accessioned2022-07-01T07:57:22Z
dc.date.available2022-07-01T07:57:22Z
dc.date.issued2022-06-20en
dc.description.abstractSjørøye (Salvelinus alpinus) er en laksefiskart som kan ha flere ulike livshistorietrekk – og strategier. En strategi er anadromi hvor individer tar næringsvandringer til et rikere habitat (sjøen) for å optimalisere individuell vekst og fitness. Dette studiet ser nærmere på migrasjonsadferd, trofisk nisje og vekstmønster hos sjørøye i Laksvatn ved å bruke data fra to år (2020-21). En vandringsfelle ble plassert i elven mellom Laksvatnet og Balsfjorden for registrering av migrerende individer (n=2741) for å kartlegge migrasjonsmønster og vekst, samt generell prøvetaking (n=68) og analyser på laboratorium. I løpet av toårsperioden ble totalt 2389 individer Floy-merket. Forsøksfiske i Laksvatn på høsten begge årene ble også utført. I dette studiet viste sjørøyene et tydelig migrasjonsmønster hvor de største røyene (veteranene) migrerte først til sjøen og returnerte først til ferskvann. Utvandring i mai-juni, og sjøfasen varte i omtrent 6 uker. Sjørøyene opplevde en fordobling i vekt i løpet av sjøoppholdet. Førstegangsvandrerne (smoltene) hadde høyest vektøkning i prosent, mens veteranene hadde høyest vektøkning i gram. Diett hos prøvetatte sjørøye fra oppgangsfellen indikerte at marin fisk er en viktig næringsressurs, og diettoverlappet mellom disse to årene var høyt (87,1%). Diett i sjøen har medvirket til de høye vektøkningene under sjøoppholdet. Dette studiet antyder at anadrom livshistorie for sjørøye kan være truet av klimaendringer.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/25697
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universitetno
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.holderCopyright 2022 The Author(s)
dc.subject.courseIDBIO-3907
dc.subjectVDP::Mathematics and natural science: 400::Basic biosciences: 470en_US
dc.subjectVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Matematikk: 410::Statistikk: 412en_US
dc.subjectVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480::Økologi: 488en_US
dc.subjectVDP::Mathematics and natural science: 400::Zoology and botany: 480::Ecology: 488en_US
dc.subjectVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480en_US
dc.subjectVDP::Mathematics and natural science: 400::Zoology and botany: 480en_US
dc.titleLivshistoriestrategier hos sjørøye (Salvelinus alpinus (L.)) i Laksvatn, Nord-Norgeen_US
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveno


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record