Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorVoie, Kristin
dc.contributor.authorEilertsen, Hanne-Kristin
dc.date.accessioned2022-07-05T05:40:59Z
dc.date.available2022-07-05T05:40:59Z
dc.date.issued2022-05-18en
dc.description.abstractBakgrunn og hensikt: Et økende antall eldre som preges av sykdom, kan komme til å gjøre det mer utfordrende for helsepersonell å vurdere om pasientene har innsikt i eller kan vurdere konsekvensene av å ikke ta imot nødvendig helsehjelp eller behandling. Dette aktualiserer behovet for kunnskap om vurdering av samtykkekompetanse. Hensikten med studien er å få innsikt i erfaringer som sykepleiere i spesialisthelsetjenesten har med samtykke til helsehjelp og hvordan eller om de deltar i arbeidet med vurdering av samtykkekompetanse hos den geriatriske pasienten. Problemstilling: Hvilke erfaringer har sykepleiere i den somatiske delen av spesialisthelsetjenesten med samtykke til helsehjelp og vurdering av samtykkekompetanse hos geriatriske pasienter? Metode: Studien er kvalitativ og basert på fem intervjuer med sykepleiere som arbeider med geriatriske pasienter i spesialisthelsetjenesten. Intervjuene er analysert ved hjelp av tematisk analyse basert på Braun og Clarkes metode. Resultat: Resultatene viser at sykepleierne ikke tenker over samtykkebegrepet i sitt daglige arbeid fordi de fleste geriatriske pasientene samtykker til helsehjelp. Sykepleierne vektlegger ivaretakelse av autonomi i samarbeid med den geriatriske pasienten. Dette handler mye om tilnærming og tilstedeværelse i pasientsituasjoner ved tilretteleggelse for tillits- og relasjonsbygging med pasientene. God kommunikasjon og informasjon vektlegges også med fokus på utfordringer som eldre pasienter kan ha relatert til sykdom og svekkelse. I situasjoner der pasienten ikke ønsker eller nekter behandling kan samtykket utfordres. Det blir da viktig for sykepleierne å finne alternative tilnærmingsmåter som ikke som utsetter pasienten for tvang. Studieresultatene viser at sykepleierne hadde tilnærmet lik definisjon av begrepet samtykkekompetanse og at de deltar i tverrfaglig vurdering av samtykkekompetanse, i form av sin omgang med og observasjoner av pasientene. Sykepleierne ønsker mer fokus på temaet for å få økt kompetanse og kunne gi bedre omsorg til pasientene. Konklusjon: Studien viste at alle sykepleierne hadde erfaringer med samtykkebegrepet og at de deltok indirekte i vurderinger av samtykkekompetanse med sin samhandling med og observasjoner av den geriatriske pasienten. Sykepleierne anser også behovet for mer kunnskap om samtykkebegrepet og vurdering av samtykkekompetanse som stort. Nøkkelord: Sykepleiere, erfaringer, geriatriske pasienter, samtykke til helsehjelp, vurdering av samtykkekompetanseen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/25747
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universitetno
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.holderCopyright 2022 The Author(s)
dc.subject.courseIDHEL-3963
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808en_US
dc.titleSykepleieres erfaringer med samtykke til helsehjelp og vurdering av samtykkekompetanse hos geriatriske pasienter i spesialisthelsetjenestenen_US
dc.typeMastergradsoppgaveno
dc.typeMaster thesisen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel