Show simple item record

dc.contributor.advisorÅge, Wifstad
dc.contributor.authorAarethun, Vilde
dc.date.accessioned2022-08-08T08:46:53Z
dc.date.available2022-08-08T08:46:53Z
dc.date.issued2022-06-14
dc.description.abstractFNs bærekraftmål representerer en ny milepæl i det globale arbeidet med bærekraftig utvikling, og kommunene og fylkeskommunene er utpekt til nøkkelaktører for å realisere bærekraftmålene og en bærekraftig samfunnsutvikling i Norge. Flere studier viser imidlertid at begreper både relatert til folkehelse og bærekraft kan oppleves utfordrende å implementere og operasjonalisere i lokalt planverk når det er stort rom for ulike tolkninger, ideer og løsninger. Forskningen sier dermed at det erfares flere utfordringer i operasjonaliseringen av globale mål og sentrale folkehelsebegreper inn i lokalt planarbeid. Vi vet imidlertid mindre om hvordan sentrale folkehelsebegreper knyttet til bærekraftmålene operasjonaliseres i kommuner, og hvordan dette gir seg utslag i lokalt planarbeid. Formålet med denne oppgaven er å undersøke hva som skjer når globale mål av dimensjoner som bærekraftmålene skal oversettes til lokal handling i et allerede komplisert landskap gjennom kommunal planlegging. Oppgavens problemstilling er: Hvordan tolker og operasjonaliserer norske kommuner sentrale folkehelsebegreper knyttet til bærekraftmålene i lokalt planarbeid? Og i hvilken grad er folkehelseperspektivet ivaretatt i deres arbeid med bærekraftmålene? Oppgaven er designet rundt en komparativ case-studie av to norske kommuner, og det er gjennomført dokumentanalyse av kommunenes styringsdokumenter for å undersøke problemstillingen. De to kommunene er strategisk valgt ut fra deltakelse i nettverket Sunne Kommuner, eller del av forskningsprosjektet SOSLOKAL. Resultatene tyder på forskjeller mellom kommune A og kommune B når det kommer til om begrepene defineres, hvordan de defineres, og hvilke sammenhenger kommunene ser mellom begrepene. Videre tyder resultatene på en forskjell mellom kommunene når det gjelder i hvilken grad begrepene kontekstualiseres eller lokaliseres. Samtidig tyder resultatene fra dokumentanalysen også på ulikheter mellom kommunene knyttet til i hvilken grad folkehelse er ivaretatt i de utvalgte styringsdokumentene.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/26002
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2022 The Author(s)
dc.subject.courseIDHEL-3950
dc.titleFolkehelseperspektivet i kommunalt arbeid med bærekraftmålene – En komparativ case-studie av styringsdokumenter i to norske kommuneren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record