Show simple item record

dc.contributor.authorØstby, Lene
dc.contributor.authorStefansen, Kari
dc.contributor.authorSmette, Ingrid
dc.date.accessioned2022-09-02T11:30:15Z
dc.date.available2022-09-02T11:30:15Z
dc.date.issued2022-05-02
dc.description.abstractEt godt utbygd hjelpetilbud til overgrepsutsatte regnes i dag som et åpenbart samfunnsansvar. De ulike tiltakene som finnes, utgjør til sammen et komplekst tjenestelandskap. Denne artikkelen handler om spesialiserte lavterskeltilbud i frivillig sektor, sentre mot incest og seksuelle overgrep. I artikkelen undersøker vi hva overgrepsutsatte selv framhever som viktig og positivt ved sentrene med tanke på bearbeiding av og mestring etter overgrep. Studien baserer seg på en reanalyse av data fra to kvalitative prosjekter; til sammen er 22 intervjuer med overgrepsutsatte inkludert. Vi finner at egne tilbud for overgrepsutsatte med kvalifiserte ansatte oppleves som en symbolsk anerkjennelse av overgrep som erfaring og samfunnsproblem, og at gruppetilbudene ved sentrene fungerer som solidariske fellesskap som bidrar til å redusere stigma og opplevelsen av utenforskap. Slik motvirkes konsekvensene av ugyldiggjøring som en dimensjon ved kjønnsbasert vold gjennom sentrenes virksomhet. Begrepet institusjonell validering har vært nyttig i analysen for å få fram dette som en verdi ved spesialiserte tilbud for overgrepsutsatte. Begrepet kan også gi retning til den videre utviklingen av hjelpetilbud til denne gruppen mer generelt.en_US
dc.identifier.citationØstby, Stefansen, Smette. Overgrepsutsattes erfaringer med spesialiserte lavterskeltilbud Symbolsk anerkjennelse, solidariske fellesskap. Tidsskrift for velferdsforskning. 2022en_US
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 2027924
dc.identifier.doi10.18261/tfv.25.1.3
dc.identifier.issn0809-2052
dc.identifier.issn2464-3076
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/26601
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.relation.journalTidsskrift for velferdsforskning
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2022 The Author(s)en_US
dc.titleOvergrepsutsattes erfaringer med spesialiserte lavterskeltilbud Symbolsk anerkjennelse, solidariske fellesskapen_US
dc.type.versionpublishedVersionen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typeTidsskriftartikkelen_US
dc.typePeer revieweden_US


File(s) in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record