Show simple item record

dc.contributor.advisorØystein, Vangsnes
dc.contributor.advisorTrond, Trosterud
dc.contributor.authorSalamonsen, Maiken Katarina Ågård
dc.date.accessioned2022-10-11T05:33:32Z
dc.date.available2022-10-11T05:33:32Z
dc.date.issued2022-05-16en
dc.description.abstractDenne masteroppgaven undersøker hvordan talegjenkjenningsverktøyet Word «Dikter» transkriberer nordnorsk talemål til standardspråklig norsk ortografi. Videre undersøker den hvorvidt informanter tilpasser sitt talemål til dikteringsverktøyet. Studien tar i bruk kvalitativ metode, med utgangspunkt i en hypotese om at talemålsverktøy er for lite tilpasset mangfoldet av norske talemål, med vekt på nordnorsk talemål. Datamaterialet som ligger til grunn, er kvalitative data samlet inn ved hjelp av seks unge informanter med dialekt fra Vestvågøy i Lofoten. Datamaterialet består av transkripsjoner utført av «Dikter», samt intervju mer hver enkelt informant. Empirien er analysert gjennom å sammenligne transkripsjonene fra «Dikter» med lydnære transkripsjoner av det informantene faktisk sa. Resultatet viser at «Dikter» har utfordringer med å transkribere nordnorsk talemål til standardspråklig norsk ortografi. Det er særlig de fonologiske trekkene ved nordnorsk talemål som blir transkribert feilaktig av talegjenkjenningsverktøyet, for eksempel palatalitet, senking og apokope. En hovedårsak til dette er at det østnorske standardtalemålet ligger til grunn for databasene til talegjenkjenningsverktøyet, og at nordnorsk talemål vurderes ut ifra dette. Når det gjelder informantenes tilpasning av eget talemål, viser funn fra denne studien at informantene i liten grad tilpasser talemålet til dikteringssituasjonen. Dikteringssituasjonen hvor informantene snakker til en datamaskin påvirker altså ikke informantenes autentiske talemål.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/27007
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universitetno
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.holderCopyright 2022 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)en_US
dc.subject.courseIDNOR-3982
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010en_US
dc.subjectVDP::Humanities: 000::Linguistics: 010en_US
dc.subjecttalemålsforskningen_US
dc.subjectspråkteknologien_US
dc.subjecttalegjenkjenningsverktøyen_US
dc.subjectdikteringen_US
dc.titleNordnorsk dialekt i talegjenkjenningsverktøy. En kvalitativ studie av hvordan Word «Dikter» transkriberer nordnorsk talemålen_US
dc.typeMastergradsoppgavenor
dc.typeMaster thesiseng


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)