Show simple item record

dc.contributor.advisorOlsen, Jan Abel
dc.contributor.authorHoff, Ingrid Elise Taraldsrud
dc.date.accessioned2010-10-14T10:52:44Z
dc.date.available2010-10-14T10:52:44Z
dc.date.issued2010-06-14
dc.description.abstractPrioriteringsarbeidet har pågått i Norge i ca 30 år. Helsegapet, diskrepansen mellom hva som er medisinsk / teknologisk mulig og hva som er økonomisk mulig tilsier at behovet for tydeligere prioriteringer øker. Lik tilgang til helsetjenesten ved like behov, utjevning av sosiale forskjeller i helse og mest mulig helse for pengene er sentrale målsetninger for helsetjenesten. Disse har delvis motstridende implikasjoner, og en avklaring av målsetninger er nødvendig. Det samme gjelder de overordnede kriteriene for rett til nødvendig helsehjelp etter Pasientrettighetslovens #2. Tidligere ble alvorlighetskriteriet tillagt mest vekt, nå synes tiltakets nytte og kostnadseffektivitet å være viktigere kriterier. Imidlertid mangler standardiserte metoder for beregning av helsegevinst, og QALY-konseptet kunne med fordel vært mer brukt. Myndighetene har styringsverktøy av politisk, juridisk og økonomisk art. Foretaksreformen, pasientrettighetsloven og innføring av ISF/DRG har vært blant de viktigste hendelsene i prioriteringssammenheng, men effektene er ikke entydige. Mange utfordringer gjenstår, bl.a. er det behov for tydeligere politisk avklaring i prioriteringsspørsmålet. Dessuten har virkemidlene delvis uønskede effekter som motvirker overordnede målsetninger. Prioriteringsarbeidet synes også å ha begrenset gjennomslag til foretaks- og behandlernivå der den praktiske prioriteringen skal skje.en
dc.format.extent272589 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/2736
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_2479
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2010 The Author(s)
dc.subject.courseIDHEL-3950nor
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800en
dc.titlePrioritering i spesialisthelsetjenesten : målsetninger, virkemidler og effekter.en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record