Show simple item record

dc.contributor.advisorNoulund, Kjersti
dc.contributor.advisorHaug, Christina
dc.contributor.advisorNaalsund, Liv Unni
dc.contributor.authorSkogdalen, Kjersti
dc.date.accessioned2010-10-18T07:38:28Z
dc.date.available2010-10-18T07:38:28Z
dc.date.issued2010-06
dc.description.abstractBeboere på sykehjem ofte flere og kompliserte medisinske problemer. Dette skyldes at de bruker i gjennomsnitt fem legemidler fast daglig og at alder, organfunksjon, mentalsvikt og ernæringstilstand kan gjøre dem mer følsomme for bivirkninger og interaksjoner. Legemiddelbehandlingen blir derfor kompleks og medfører stor risiko for legemiddelrelaterte problemer. Legemiddelgjennomganger kan være et kvalitetssikrende tiltak for å håndtere legemiddelrelaterte problemer. Formålet med denne oppgaven var å finne en god arbeidsmetode for legemiddelgjennomganger på sykehjem, vurdere screening som metode og NORGEP-kriteriene som inklusjonskriterier. Fire sykehjem ble inkludert i kartleggingen av NORGEP-kriteriene og seks sykehjemsleger ble invitert til å delta i legemiddelgjennomganger. Totalt ble 164 pasienter inkludert i NORGEP-kartleggingen. Syv pasienter fikk sin legemiddelbehandling vurdert i en legemiddelgjennomgang. Blant de 164 inkluderte pasientene, hadde 54 % av pasientene treff på minst ett kriterium. Fem pasienter hadde treff på fire kriterier. Blant de syv pasientene som fikk en legemiddelgjennomgang, hadde seks pasienter treff på NORGEP-kriteriene. Alle disse seks hadde treff på kriterium 36 som førte til endringer i legemiddelbehandlingen. Blant de syv pasientene ble 14 legemidler gitt fast og 18 behovsmedisiner seponert. Det ble utarbeidet en metode for legemiddelgjennomganger, men det må gjøres flere legemiddelgjennomganger, da denne studien inkluderer for få pasienter til å konkludere. NORGEP-kriteriene ble vurdert mer klinisk relevant enn de fleste interaksjonene funnet i interaksjonsdatabaser, som kan tyde på at de er gode inklusjonskriterier.en
dc.format.extent12548644 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/2744
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_2489
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2010 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDFAR-3901nor
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Samfunnsfarmasi: 812en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community pharmacy: 812en
dc.titleLegemiddelgjennomganger på sykehjemen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)