Show simple item record

dc.contributor.advisorGiverhaug, Trude
dc.contributor.advisorGarcia, Beate
dc.contributor.authorSkare, Erik Eidem
dc.date.accessioned2010-10-18T07:43:52Z
dc.date.available2010-10-18T07:43:52Z
dc.date.issued2009-06
dc.description.abstractBakgrunn: Masteroppgaven er en del av et doktorgradsprosjekt for utvikling av en klinisk farmasøytisk service for pasienter med etablert CHD. Legemiddelrelaterte problemer kan gi økte kostnader og redusert klinisk effekt av medisinsk behandling, og gode verktøy for vurdering av kvalitet i legemiddelbehandling er mangelvare. Forekomsten av CHD er økende i den vestlige verden, og en økende andel av hjerte-karpasienter behandles sekundærprofylaktisk livet ut som følge av CHD. Et verktøy for å vurdere kvaliteten i sekundærprofylaktisk legemiddelbehandling ved CHD er i denne studien validert og anvendt på en pasientpopulasjon. Verktøyet; et Medication Assesement Tool vurderer hvorvidt behandlingen som er gitt samsvarer med kliniske retningslinjer. Materiale og metode: Et tidligere utviklet MAT (MAT- CHDsp) for sekundærprofylakse ved CHD ble validert, revidert og anvendt på pasientpopulasjon med etablert CHD. Validering ble gjort før og etter revidering av MAT- CHDsp og bestod av testing av reproduserbarhet ved intra og inter – rater test, gjennomførbarhet ved tidsbruk og appliserbarhet og klinisk samsvar ved adherence. Revidert MAT- CHDsp ble retrospektivt anvendt på et materiale bestående av 298 pasienter som fikk implantert stent ved hjertemedisinsk avdeling, UNN i 2008. Resultater: Overordnet reproduserbarhet for mat MAT -CHDsp var utmerket før og etter revidering, men enkelte kriterier hadde lav reproduserbarhet. Erfaring og trening med applisering av MAT- CHDsp viste seg å gi lavere tidsbruk. Det var ingen signifikant endring av kappa før og etter revidering av MAT -CHDsp. Prevalens for CHD dominerte i aldersgruppen 60 -80år der 79,2 % av populasjonen var menn. Adherence til anbefalt behandling var overordnet moderat, der enkelte kriterium hadde problematisk adherence. Etablering av platehemmende, lipidmodifiserende og blodtrykksenkende behandling var tilfredsstillende, men der de to siste grupper hadde begrenset samsvar for oppnåelse av behandlingsmål. Fortolkning: Et MAT rettet mot sekundærprofylakse ved koronarsykdom er validert og anvendt for kvalitetssikring av legemiddelbehandling for pasientgruppen. Paradoksale resultater ved bruk av Cohen`s kappa kan ha bidratt til usikker reproduserbarhet hos enkelte kriterium og det anbefales inklusjon av separate mål for enighet ved fremtidig bruk av kappa som mål for reproduserbarhet. Fordeling av MI og AP for pasienter med koronarsykdom viser liten kjønnsmessig forskjell der tileggsdiagnoser som hypertensjon, DM og KOLS inkluderer sykdomsbildet hos flere av pasientene. Samsvar til sekundærprofylaktisk legemiddelbehandling synes tilfredsstillende, men der oppnåelse av behandlingsmål er begrenset.en
dc.format.extent1257195 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/2745
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_2490
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2009 The Author(s)
dc.subject.courseIDFAR-3901nor
dc.subjectVDP::Medisinske fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750en
dc.titleValidering og bruk av et verktøy for å vurdere kvalitet i sekundærprofylaktisk behandling ved hjerte- kar sykdomen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record