Show simple item record

dc.contributor.authorBertheussen, Bernt Arne
dc.date.accessioned2022-12-06T12:02:41Z
dc.date.available2022-12-06T12:02:41Z
dc.date.issued2022-10-27
dc.description.abstractDenne historiske analysen viser at den store sildekollapsen som fant sted på 1960-tallet, representerte et grunnleggende sjokk i norske fiskerier. Myndighetenes umiddelbare respons på krisa var å tillate fiske av småsild og enda mer subsidier for å berge fiskernes inntekter. Men dette var helt mislykka. Etter hvert førte rystelsene til at forvaltningspraksisen med fritt fiske ble terminert. Samtidig ble det bygd opp en ‘pakke’ med institusjoner som til sammen dannet en ny kvoteregulert forvaltningspraksis. I ettertid kan den nye praksisen beskrives som en økologisk og økonomisk suksess, fordi den har bidratt til å gjenoppbygge et bærekraftig sildefiske. Studien viser imidlertid at institusjonene som ble etablert, også har bidratt til å omfordele verdiene som er skapt de siste tiåra i pelagisk fiske. Færre og større fartøy har fått nyte godt av ‘de gode tidene’ i sildenæringa. Det har også funnet sted en sterkere regional konsentrasjon av kvoter. Særlig godt ut kommer Sør-Norge generelt og sildeklyngene i Austevoll og Herøy spesielt. Kvotekonsentrasjonen som har funnet sted, har redusert sildenæringas tradisjonelle rolle som bidragsyter til sysselsetting og bosetting i norske kyst-samfunn. Studien problematiserer til slutt om meravkastninga som blir skapt i sildefisket, blir fordelt rettferdig mellom de ulike interessegruppene. Det blir argumentert med at det norske folket som eier silderessursene, og staten som sørger for å forvalte disse bærekraftig, også har legitime krav på residualavkastninga. Disse gruppene kan i tråd med strategisk teori anvende sin forhandlingsmakt til å appropriere sine relative bidrag.en_US
dc.identifier.citationBertheussen. Gjenoppbygginga og omfordelinga av inntekter etter den store sildekollapsen. Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi. 2022;32(1):14-33en_US
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 2065941
dc.identifier.issn0803-6799
dc.identifier.issn1891-0998
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/27710
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNofimaen_US
dc.relation.journalØkonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2022 The Author(s)en_US
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)en_US
dc.titleGjenoppbygginga og omfordelinga av inntekter etter den store sildekollapsenen_US
dc.type.versionpublishedVersionen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typeTidsskriftartikkelen_US
dc.typePeer revieweden_US


File(s) in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)