Show simple item record

dc.contributor.authorThaulow, Christian Magnus
dc.contributor.authorLindemann, Paul Christoffer
dc.contributor.authorKlingenberg, Claus Andreas
dc.date.accessioned2022-12-08T08:46:04Z
dc.date.available2022-12-08T08:46:04Z
dc.date.issued2022-11-07
dc.description.abstractBAKGRUNN - Hud- og bløtvevsinfeksjoner er vanlig hos barn. Vi ønsket å undersøke forekomsten av meticillinresistens blant gule stafylokokker i sårsekret fra barn i Norge.<p> <p>MATERIALE OG METODE - Vi gjennomførte en observasjonsstudie basert på data fra Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM) for perioden 2013–21. Resistensdata fra sårsekret med vekst av gule stafylokokker fra barn (0–17 år) og voksne ble inkludert i studien.<p> <p>RESULTATER - Totalt ble 1 416 isolat fra sårsekret fra barn og 7 623 isolat fra voksne med vekst av gule stafylokokker inkludert. Meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA, meticillinresistente Staphylococcus aureus) ble påvist i 33 (2,3 %) av isolatene fra barn og 95 (1,2 %) av isolatene fra voksne (p = 0,002). Hos barn var det høyest forekomst av MRSA blant barn i barnehagealder (1–5 år, 4,4 %), sammenlignet med spedbarn (< 1 år, 1,0 %) og barn i skolealder (6–17 år, 1,7 %) (p = 0,011). Barnehagebarn hadde høyest forekomst av erytromycinresistens (9,0 %).<p> <p>FORTOLKNING - Forekomsten av meticillinresistens blant gule stafylokokker i sårsekret fra barn i Norge var generelt lav, men noe høyere i sekret fra barnehagebarn sammenlignet med andre aldersgrupper. En trenger normalt ikke ta høyde for meticillinresistens ved empirisk behandling av hud- og bløtvevsinfeksjoner hos barn i Norge.<p> <p>HOVEDFUNN - Forekomsten av meticillinresistens blant gule stafylokokker i sårsekret fra barn i Norge var på 2,3 %.<p> <p>Høyest forekomst av meticillinresistente gule stafylokokker ble påvist i sårsekret fra barnehagebarn (4,4 %).en_US
dc.identifier.citationThaulow, Lindemann, Klingenberg. Meticillinresistente gule stafylokokker i sårsekret hos barn. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2022;142(16)en_US
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 2088448
dc.identifier.doi10.4045/tidsskr.22.0186
dc.identifier.issn0029-2001
dc.identifier.issn0807-7096
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/27739
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorske Legeforeningen_US
dc.relation.journalTidsskrift for Den norske legeforening
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2022 The Author(s)en_US
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0en_US
dc.rightsAttribution 4.0 International (CC BY 4.0)en_US
dc.titleMeticillinresistente gule stafylokokker i sårsekret hos barnen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typeTidsskriftartikkelen_US
dc.typePeer revieweden_US


File(s) in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)