Show simple item record

dc.contributor.advisorAarsæther, Nils
dc.contributor.advisorFoss, Lene
dc.contributor.authorHolen, Frank
dc.date.accessioned2010-10-28T09:04:06Z
dc.date.available2010-10-28T09:04:06Z
dc.date.issued2010-11-18
dc.description.abstractNæringshager er et populært konsept og redskap i regionalpolitikken. Samlokalisering av kunnskapsintensive virksomheter i distriktene motivert av befolknings og næringsmessige utfordringer mange distriktskommuner står overfor. Erfaringene etter 10-år med næringshager viser at dette er komplekse organisatoriske konstruksjoner hvor resultatene ikke er som forventet knyttet til innovasjon og entreprenørskap. Meta-organisasjoner med organisasjoner som medlemmer er krevende da den sentrale autoriteten er lav. Grunnlaget for styring og koordinering av virksomheten har vist seg å være utfordrende da det ikke var legitimt å styre medlemmene gjennom regler, rutiner eller forpliktende avtaler. Avhandlingen ser på hvordan organisasjonsidentitet kan være et virkemiddel til integrasjon og koordinering av aktiviteten i det sosiale fellesskapet. Uformelle strukturer som organisasjonsidentitet og organisasjonskultur representerer da interessante variabler som tillegges betydning i en slik kontekst. De skaper mening og forutsigbarhet i organisasjoner og utfyller formelle strukturer. Slik representerer de et potensial for å møte de organisatoriske utfordringene i næringshagene. Gjennom avhandlingen utvikles et rammeverk for å studere konstruksjon og endring av organisasjonsidentitet i næringshagene, samt at avhandlingen ser på organisasjonsidentitetens betydning for atferd i disse organisasjonene.en
dc.description.doctoraltypeph.d.en
dc.format.extent2191961 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/2791
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_2529
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2010 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOKTOR-001nor
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en
dc.titleNår eplene faller til bakken. Er det noen til å samle dem opp? : en studie av fremvekst, endring og effekter av organisasjonsidentitet i tre næringshageren
dc.typeDoctoral thesisen
dc.typeDoktorgradsavhandlingen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record