Show simple item record

dc.contributor.advisorAlhaug, Gulbrand
dc.contributor.authorMørch, Robert
dc.date.accessioned2010-11-19T11:30:18Z
dc.date.available2010-11-19T11:30:18Z
dc.date.issued2010-05
dc.description.abstractDenne mastergradsavhandlingen i nordisk språk er en navnevitenskaplig avhandling. Hovedtemaet er metronym som ender på –datter eller –dotter, i mellomnavnsposisjon, altså navn som Karidotter og Annedatter. Denne navnetypen vil bli analysert både kvalitativt og kvantitativt. Den kvalitative delen vil ta for seg spørreskjemasvar som kom inn fra navnegiverne, altså foreldrene, som har gitt døtrene sine metronym som mellomnavn. Foreldrene ble stilt en kombinasjon av åpne og lukkede spørsmål om bakgrunnen til navnevalget, men de fikk også noen spørsmål om utdanningsbakgrunn og politiske preferanse. Den kvantitative delen tok utgangspunkt i et digitalt navnekorpus med oversikt over alle norske kvinner med et metronymmellomnavn født f.o.m. 1900 t.o.m. 2007. Dette korpuset ble brukt til å se hvordan navnefenomenet hadde utviklet seg over tid, og hvordan bosted spilte inn på navneforekomstene. Særlig vekt ble det lagt på skillet mellom by- og landkommuner. Patronym i mellomnavnsposisjon blir også omtalt i avhandlingen, men ikke så dyptgående som metronymdelen og bare med et kvantitativt perspektiv. Teorigrunnlaget i avhandlingen er i hovedsak hentet fra Everett M. Rogers’ innovasjonsteori, og Pierre Bourdeius teori om at smak er avhengig av sosial klasse.en
dc.format.extent835219 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/2833
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_2566
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2010 The Author(s)
dc.subject.courseIDNOR-3920nor
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010en
dc.subjectVDP::Humanities: 000::Linguistics: 010en
dc.subjectmetronymen
dc.subjectpatronymen
dc.subjectparentonymen
dc.subjectinnovasjonsteorien
dc.subjectlikestillingen
dc.subjectmellomnavnen
dc.subjectnavnekorpusen
dc.subjectintervjumaterialeen
dc.titleLivsdatter og Olavsdotter : bruken av parentonym som ender på –datter/–dotter i perioden 1970-2007 : med vekt på metronym som mellomnavnen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record