Show simple item record

dc.contributor.advisorBjøru, Anne-Mette
dc.contributor.authorWelz, Merethe Niva
dc.date.accessioned2023-01-30T13:07:50Z
dc.date.available2023-01-30T13:07:50Z
dc.date.issued2022-11-01
dc.description.abstractFormålet med dette prosjektet var å få mer kunnskap om hvordan lærere arbeider med individuelle opplæringsplaner i grunnskolen. I tillegg ønsket jeg å finne ut om skoleledelsen legger noen føringer eller rammer for dette arbeidet, hva lærerne som utarbeider planene vektlegger, og også hvordan de reflekterer rundt sine erfaringer med IOP arbeid, og kanskje kan funnene lede fram mot en forbedring av praksis for meg selv og andre. Det teoretiske bakteppet har vært planverk som opplæringsloven, LK20, Veilederen Spesialundervisning, og ulike rapporter. I tillegg har begrep som tilpasset opplæring, spesialundervisning og spesialpedagogikk, medvirkning og inkludering vært sentrale. Læreplanteori av John I. Goodlad (1979) har dannet grunnlaget for analysearbeidet og for drøfting av funnene, og har på den måten vært grunnstammen for den teoretiske forankringen. Prosjektet har hatt en fenomenologisk tilnærming fordi jeg har ønsket å studere dette tema med «nye» øyne uten å la mine erfaringer farge min tolkning av funnene. Jeg har brukt intervju som metode for å innhente datamateriale og informantene har fått dele sine erfaringer ut ifra åpne spørsmål. Funnene viser at det er store forskjeller i hvordan informantene opplever arbeidet med individuelle opplæringsplaner i hverdagen, en ga uttrykk for fortvilelse over uheldig organisering og manglende tilrettelegging, mens en annen var svært positiv og håpefull for utvikling av en ny mal for arbeidet. Samtidig forteller funnene at informantene er nokså samstemte i hva de mener er viktig når det gjelder arbeid med individuelle opplæringsplaner med elevens behov i fokus.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/28428
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2022 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)en_US
dc.subject.courseIDPED-3903
dc.subjectPED-3903en_US
dc.titleIndividuelle opplæringsplaner - arbeidsverktøy eller arkivfyll?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)