Show simple item record

dc.contributor.advisorSvartberg, Johan
dc.contributor.advisorDehnes, Yvette
dc.contributor.authorTrulsen, Lene Nymo
dc.contributor.authorØverøyen, Anne Weber
dc.date.accessioned2010-12-06T11:40:24Z
dc.date.available2010-12-06T11:40:24Z
dc.date.issued2010-09-15
dc.description.abstractMisbruk av veksthormon er mest aktuelt i idretter som krever styrke og lav fettprosent. Deteksjon av veksthormonbruk blant idrettsutøvere gjøres med et isoform ratio immunoassay utviklet for å skille mellom forholdet av veksthormonisoformer sett ved normale fysiologiske forhold, og de sett etter injeksjon av rekombinant veksthormon. Insulinlignende vekstfaktor-1 (IGF-1) medierer mange av veksthormons effekter, og står I likhet med veksthormon på dopinglisten over forbudte stoffer. Standard dopinganalyse innebærer ennå ikke testing spesifikt på IGF-1 nivå i blod, men det forskes nå på nye metoder for å påvise misbruk av IGF-1. Den mest aktuelle metoden innebærer immunoaffinitetsrensing og massespektrometri for å skille mellom modifisert og endogent IGF-1 i serum. Råmelk (colostrum) fra ku inneholder IGF-1 i tillegg til flere andre helsenyttige stoffer. I en rekke land benyttes slike råmelksprodukter mot halsinfeksjoner. Disse produktene selges i Norge som CuraMed, Vekk-i-morgen, og som kosttilskudd i helsekostbutikker. Bakgrunnen for vårt prosjekt var studier vedrørende råmelksprodukters innvirkning på fysisk yteevne og påvirkning av serum IGF-1 nivå. Resultatene har ikke vært entydige angående påvirkning av IGF-1 nivå i blod, men noen har vist positive effekter på fysisk yteevne. Hensikten med studien var å undersøke om inntak av slike reseptfrie produkter vil kunne gi utslag på mulige fremtidige dopingtester hvor det testes for IGF-1, og samtidig vurdere risiko ved bruk for idrettsutøvere. 14 menn i aldersgruppen 20-37 ble randomisert til å ta enten CuraMed halstabletter (n=10) eller Colostrum® sugetablett (n=4) Begge produktene er reseptfrie og lett tilgjengelige over disk i apotek, matbutikker og helsekostforretninger. Colostrum® er oppgitt til å ha ca 4 ganger så høy aktiv substans som CuraMed. Vi ville undersøke om oral tilførsel av colostrum påvirket serumnivå av IGF-1. I tillegg ønsket vi å se om det var en doseavhengig forskjell mellom de to produktene. Blodprøver ble tatt av testpersonene før inntak, samt 2 timer og 6 timer etter inntak. Serum ble analysert ved Norges laboratorium for dopinganalyse ved Oslo universitetssykehus ved hjelp av to ulike metoder. I tillegg ble det testet for bindingsproteinet IGFBP3. Resultatene viste ingen signifikant økning av serum IGF-1 nivå etter oralt inntak av verken CuraMed eller Colostrum®. Antatt hovedårsak til resultatene er begrenset opptak av peptider i gastrointestinalkanalen. Fordi absorpsjonen av disse produktene antas å være svært liten vil ikke denne typen produkter kunne gi utslag på dopingtester hvor det testes for IGF-1, og bør dermed trygt kunne brukes av idrettsutøvere.en
dc.format.extent1339649 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/2868
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_2601
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2010 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseID5.-årsoppgavenor
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Endocrinology: 774en
dc.subjectColostrumen
dc.subjectIGF-1en
dc.subjectVeksthormonen
dc.subjectDopinganalyseen
dc.titleColostrum og akutt påvirkning av serum IGF-1 : et pilotprosjekt for å vurdere utslag på framtidige dopingtesteren
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)