Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSolrunn, Hansen
dc.contributor.authorHortemo, Hedda
dc.contributor.authorGundersen, Sigrid
dc.date.accessioned2023-03-20T09:05:40Z
dc.date.available2023-03-20T09:05:40Z
dc.date.issued2022-03-16
dc.description.abstractBakgrunn: Kvinner som rammes av en fødselsrift kan ha et udekt informasjonsbehov. Mangel på informasjon kan føre til utfordringer relatert til fysisk og psykisk helse, uavhengig av hvilken grad av rift som er ervervet. Hensikt: Hensikten med studien var å kartlegge kvinners vurdering av informasjonen mottatt om sin fødselsrift på barselavdelingen, erfaringen med oppfølgingen fra helsevesenet og betydningen av informasjon for bekymringer, utfordringer og mestring relatert til fødselsriften de første seks månedene etter fødsel. Metode: Tverrsnittstudie med elektronisk spørreundersøkelse. Totalt 2107 kvinner ble inkludert gjennom sosiale medier i november/desember 2021. Dataanalyser var deskriptiv statistikk, kji-kvadrat, Mann-Whitney U og Spearman Rho’s korrelasjon. Resultat: Totalt 83 % av kvinnene rapporterte behov for informasjon om sin fødselsrift, mens 67 % fikk informasjon. Informasjon var variabel. I alt 31 % av kvinnene fikk ikke informasjon om hvem de kunne henvende seg til for 6-ukerskontroll. Informasjonsstatus hadde betydning for om deltakere kontaktet helsepersonell for hjelp relatert til fødselsriften. Informasjon mottatt av helsepersonell på barselavdelingen viste en signifikant sammenheng med mindre bekymringer, utfordringer og økt mestring av fødselsriften de første seks måneder etter fødselen. Stratifisert var sammenhengen avhengig av eksempelvis alder, utdanning, tidligere fødselsrift og tidsintervall med noen forskjeller på utfordring og mestring. Konklusjon: Den påviste sammenhengen mellom informasjonsstatus og kvinnenes bekymring, utfordring og mestring relatert til fødselsriften, kan signalisere betydningen av informasjon, for å istandsette kvinnen til å ivareta egen helse. Det er behov for søkelys på myndiggjøring, helsekommunikasjon og føringer fra helsemyndighetene om hvilken informasjon som bør gis om fødselsrift.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/28795
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2022 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)en_US
dc.subject.courseIDJMO-3008
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Andre helsefag: 829en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Other health science disciplines: 829en_US
dc.titleFødselsrift – hva så? Kvinners vurdering av informasjon om fødselsrift mottatt på barselavdelingen, oppfølgingen de mottar, og betydningen av informasjonen for bekymringer, utfordringer og mestring av fødselsriften de første seks måneder etter fødselen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Med mindre det står noe annet, er denne innførselens lisens beskrevet som Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)