Show simple item record

dc.contributor.advisorHansen, Odd Birger
dc.contributor.authorBjørnstad, Julie Hansen
dc.contributor.authorHojem, Martin
dc.date.accessioned2023-03-27T05:34:45Z
dc.date.available2023-03-27T05:34:45Z
dc.date.issued2021-12-01en
dc.description.abstractStudien har som formål å undersøke hvilke lønnsomhetsdrivere som påvirker norske torsketrålere. Fartøygruppen torsketrål er fartøygruppen som oppnår høyest lønnsomhet i fiskeflåten i Norge. Vi skal undersøke om det er forskjeller i oppnådd lønnsomhet mellom de ulike fartøyene. Studien tar for seg variablene: alder på fartøy og eierskap. Vi undersøker om variablene er lønnsomhetsdriverne for oppnådd lønnsomhet. For å svare på problemstillingen og forskningsspørsmålene har vi hentet inn regnskapstall fra Brønnøysundregisteret og fangsttall fra Fiskeridirektoratet. Studien er en tidsserieundersøkelse som undersøker lønnsomheten i perioden 2015 til 2019. Utvalget består av 27 fartøy som utgjør 75% av populasjonen. Utvalget i studien innehar 90% av torskekvoten i fartøygruppen torsketrål. Innledende analyser viser at det er stor variasjon i avkastningen og den operasjonelle driften til fartøyene. Videre analyser avdekker at det er to variabler som skiller utvalget er todelt eierskap og ulik alder på fartøyene. I videre analyser undersøker vi om alder på fartøy og eierskap er lønnsomhetsdrivere som kan forklare forskjellene i oppnådd lønnsomhet. Gruppen med eldre fartøy oppnår dobbelt så høy avkastning på sysselsatt kapital som gruppen med nyere fartøy. Videre analyser avdekker at disse forskjellene skyldes måleutfordringer i regnskapet mellom eiendeler med ulik alder. Vi videreutviklet lønnsomhetsmålene og fant ut at ulik bokført verdi og prisstigning forklarte forskjellen mellom de to gruppene. Analysen viste at nyere fartøy ikke oppnådde høyere lønnsomhet enn eldre fartøy. Analysen viste videre at nyere fartøy ikke hadde bedre operasjonell drift enn eldre fartøy, selv om de har større fangsteffektivitet. Analysen av eierskap viser at forskjellen i oppnådd rentabilitet på sysselsatt kapital mellom fartøy eid av fiskeindustrien og fartøy eid av aktive fiskere blir forklart av ulik kapitalstruktur. Det er ikke forskjeller i den operasjonelle driften mellom de to gruppene med fartøy. Vi har benyttet Excel versjon 2109 for å analysere datamaterialet og for å illustrere resultatene.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/28846
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universitetno
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.holderCopyright 2021 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)en_US
dc.subject.courseIDBED-3910
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.titleLønnsomhetsanalyse av torsketrålere: Hva er lønnsomhetsdriverne til norske torsketrålere?en_US
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveno


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)