Show simple item record

dc.contributor.advisorSollid, Henning
dc.contributor.advisorHeimly, Finn Steinar
dc.contributor.authorRøst, Julia
dc.contributor.authorAleksa, Marina
dc.date.accessioned2023-03-27T07:02:40Z
dc.date.available2023-03-27T07:02:40Z
dc.date.issued2021-12-08
dc.description.abstractDenne oppgavens problemstilling handler om å finne ut om kommunal budsjettering er et godt styringsverktøy. Temaet kommunal budsjettstyring er ganske omfattende og kan studeres fra ulike perspektiver. Kommunen er en forholdsvis kompleks og hybrid organisasjon underlagt et omfattende regelverk med svært mange retningslinjer som stiller krav til de ulike tjenestene kommunale sektorer skal yte på forskjellige områder: skole, helse, bygg- og arealforvaltning, for å nevne noen. Dette betyr at kommunen må sees i lys av både målstyring og regelstyring. Formålet med masteroppgaven er å få en bedre forståelse av budsjettets bidrag i kommunal økonomistyring i sammenheng med måloppnåelse på det strategiske nivået. Studien har lagt til grunn flere forskningsspørsmål som ble besvart etter en analyse av empiriske funn som resultat av en kvalitativ undersøkelse. Spørsmålene ble sett i driftsorientert- og strategisk perspektiv, med det ettårige budsjettet i konteksten med kommunens strategi. Gjennom en komparativ studie av tre sektorer i en kommune, retter studien et søkelys på budsjettets iboende egenskaper som medvirker å balansere ressursbruken, samtidig som den vil vise budsjettets bidragsgrad til organisatorisk læring og utvikling samt målkongruens. Oppsummert mener vi at budsjett er et fruktbart styringsverktøy for kommunen, forutsatt at det anvendes tilsiktet. Med det forstås at bruken både kan være rettledende for den operasjonelle driften, samtidig som den har informative kvaliteter.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/28858
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2021 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)en_US
dc.subject.courseIDBED-3910
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210en_US
dc.titleEr kommunal budsjettering et godt styringsverktøy? En case studie av tre kommunale sektorer i en utvalgt kommuneen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)